Pastoraal Steunpunt Verrijzenis Zwolle

Om de parochianen van de voormalige locatie Verrijzenis des Heren nabij te zijn is een Pastoraal steunpunt ingericht.

In het woonzorgcentrum Fermate, Händellaan 315 vindt op de tweede maandag van de maand om 10:30 uur een Eucharistieviering of Woord & Communieviering plaats.
Op 11 april 2016 was er een gemeenschappelijke ziekenzalving met Pastoor Boogers.

Elke eerste dinsdag van de maand vindt er om 10:00 uur een koffieochtend  plaats in het wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL  Zwolle (bushalte lijn 1).

Het Mariabeeld uit de Verrijzeniskerk heeft een prachtige plaats gekregen in de wegkapel van Henk en Diny van Dam aan de Veecaterweg 3 in ’s Heerenbroek. Het is ingewijd door pastoor Boogers en veel wandelaars en fietsers langs de IJssel steken er graag een kaarsje op. Een reportage met kaartje van RTV Oost vindt u hier.

Het Verrijzeniskoor is gefuseerd met het Jozefkoor. In het vieringenschema vindt u waar en wanneer het zingt.

Het jongerenkoor SoBeIt zingt op alle locaties van de parochie. Via dirigente Ilse van der Weele kunt u meer informatie krijgen en een uitnodiging voor de WhatsApp groep SoBeIt-fan om van alle vieringen op de hoogte te zjin (aanmelden via Secretariaat).

Parochianen van de voormalige locatie Verrijzenis kunnen zich inschrijven bij een van de andere locaties of, als zij willen, bij de Parochie Thomas a Kempis. Het parochiesecretariaat helpt u graag verder, zie bij: Contact .

Verrnjzenis