Parochieblad juni 2016, pastorale column

MENSEN VAN DE WEG

In het kader van het door paus Franciscus uitgeroepen jaar van Barmhartigheid, zijn wij afgelopen vrijdag 29 april vanuit de Christoffel-, Norbertus- en Thomas a Kempisparochie op weg gegaan naar de heilige deur van de H. Calixtus basiliek te Groenlo. 
TAK_FC juni voorbladEen mooie bedevaart die mij een sterk gevoel van saamhorigheid gaf! Met twee volle bussen, ongeveer 120 parochianen, kwamen we daar gelijktijdig aan. Het was een bedevaart van (maar) één dag. Maar op zo’n dag gebeurt er zoveel dat verbindt: de contacten onderling, het samen bidden en het genieten van al het geestelijke- en lichamelijke voedsel. Het verbindende is juist het samen onderweg zijn. Even buiten je gebruikelijke patronen je laten verrassen door het programma en de mensen. Het is voor mij zo herkenbaar aan het samen op bedevaart gaan. Zo zal het straks in augustus bij de twee daagse bedevaart naar Kevelaer ook zijn. Het samen zingen, het geraakt worden door ieders persoonlijke verhaal, het vieren in de kerkruimte binnen. Maar ook in de openlucht bijv. tijdens de kruisweg. 
Zo ook bij de zesdaagse bedevaart naar Lourdes in de komende oktobermaand. Het samen zijn in die mooie schepping aan de voet van de Pyreneeën waar je alle gelegenheid krijgt om je binnenkant te bezien, te vernieuwen en te reinigen met levend water vanuit de grot Massabielle.

In de handelingen van de apostelen, lezen we voor het eerst dat de eerste volgelingen van Jezus ‘mensen van de weg’ worden genoemd. Wij als gelovigen zijn allemaal volgelingen/leerlingen van Jezus Christus. Voor mij wil dat zeggen dat je onderweg bent met Hem en je laat onderwijzen door Zijn woorden. Dat je op weg bent en je laat leiden door wat er in al die afgelopen eeuwen opgetekend is (en mondeling is doorgegeven) aan menselijke ervaringen aan geloof, schoonheid, goedheid, spiritualiteit, moed en trouw.
Dat maakt dat wij mensen zijn die er op uit moeten trekken om dat te ervaren. Ons geestelijk voeden door lichamelijk in beweging te zijn en te blijven. Voor onszelf, maar ook om in verbindingen te blijven en zijn met de ander. Ja, ook met de Ander! In saamhorigheid gaan, deze weg ten leven. Dat is voor mij de betekenis van op bedevaart gaan. In dit thema nummer lezen we daar nog meer over.

In dit licht noem ik ook Sacramentsdag. Op zondag  29 mei vieren wij deze dag in de tuin van de pastorie in Hasselt. Een mini bedevaart waar mensen lopend, met de fiets of auto naar toe komen. Om daar samen te bidden en te zingen. Om te vieren dat Christus in ons midden is en met ons mee gaat in en bij alle gebeurtenissen van het leven die er toe doen. Bij vreugde en verdriet. God is er, hoe dan ook, op onze levensweg. In die saamhorigheid ben ik op weg.

pastoor Hans Boogers

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad mei 2016, pastorale column

In de kracht van de Heilige Geest

Afgelopen maand verscheen het rapport ‘God in Nederland’, de 10-jaarlijkse ‘rapportage’ omtrent het christendom in Nederland. De uitkomsten waren, naar verwachting, niet positief. Het aantal mensen dat zichzelf gelovig noemt, bidt en in God gelooft, wordt steeds minder. Het was niet verbazingwekkend, deze uitslag. We zien deze ontwikkeling immers ook in onze eigen omgeving en in onze eigen kerken. De teruggang geeft onrust en onzekerheid want hoe moet het dan nu verder met onze kerk(gebouwen) en met ons geloof?TAK_FC mei voorblad

We kunnen om deze ontwikkeling treuren en het onwenselijk vinden, het is onze hedendaagse realiteit. Als geloofsgemeenschap zijn we blijkbaar op weg naar iets anders, iets nieuws. Een ander type geloofsgemeenschap en een andere manier van kerk-zijn dat zich nog niet helemaal laat uitkristalliseren. We zijn als pelgrims onderweg… tastend en zoekend. Waar we als kerk o.a. kunnen beginnen is bij waar de vragen van mensen liggen. Waarover maken mensen zich zorgen, waar liggen hun vragen, hun momenten van geluk en verdriet? Want als er één ding is dat onze Traditie (met een hoofdletter!) in huis heeft, dan is het wel een schat aan wijsheid, waarheid en goedheid. Maar blijkbaar horen velen mensen die niet of niet meer. Mensen gaan op zoek Ook dan geloven wij dat zij daarin niet alleen staan……

Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over de leerlingen uitgestort. ‘Plotseling klonk er een geluid als van een hevige windvlaag…Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten’, lezen we in de Handelingen van de apostelen (Handelingen 2, 2-4). Die Heilige Geest is nog met ons… ook hier en nu, in de wereld van vandaag. Of om het met de woorden van bisschop Gerard de Korte te zeggen in een interview in dagblad Trouw (d.d. 18 maart 2016): “Het katholicisme is vandaag heel open naar sporen van waarheid, goedheid en schoonheid in andere religies. Ook daar erkent zij het werk van de Heilige Geest.” Ook buiten onze kerkmuren en parochiegrenzen zijn mensen geïnspireerd en begeesterd door de Heilige Geest. Voor ons Christenen is het wellicht vanzelfsprekend dat het spreken over waarheid, God, niet buiten Christus om kan. Hij is immers voor ons de waarheid in eigen persoon. Maar in de kracht van de Heilige Geest zijn er misschien ook andere manieren om die ter sprake te brengen. Een waarheid voor mensen die zichtbaar wordt in de keuzes die ze maken, in de dingen die ze doen of door de mate waarin ze begeesterd zijn voor iets of voor een ander….

Het thema van dit parochieblad is Pinksteren. In dit nummer gaan we op zoek naar waar de Geest waait tegenwoordig….  waar we die begeestering kunnen en mogen vinden. En misschien mogen we, zoals zo vaak het geval, ons door anderen laten geraken en inspireren. Zo ook gesterkt worden in ons geloof en in onze kerk, ook nu…..

Evelien Reeuwijk

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag