Berichten Verrijzenis

Nieuws en berichten die zijn geselecteerd voor de locatie Verrijzenis.

Voor alle berichten zie: Alle berichten

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 gaat van start met het luiden van de kerkklokken op zaterdag 16 januari om 12 uur. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

In de Navolging van dec./ jan.20/21 (op pagina 25), heeft de administrateur van de Parochie Thomas a Kempis, aangegeven op de vraag: “Wat zou u dan kunnen geven? Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Krijgt u geen envelopje in de deur dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.