Beheer St. Stephanus

DIVERSEN

Crèche
Contactpersoon
A. (Alice) Akkermans-Bosman

Vervoer naar de kerk
Contactpersoon:
B.A.M. (Bea) Selles-Reuvekamp

Gebedsintenties opgave
Bezoekersgroep:
Contactpersoon
J.H.M.(Ans) Blankvoort-Wijermars

Doop
Voorbereiding Doop (HIJK)
Opgave parochiesecretariaat – 038-4609860
secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
Contactpersoon parochieel:
J.H.M. (Jeanne) Gerretzen-Veldhuis

Bezoekersgroep
Contactpersoon:
J.H.M.(Ans) Blankvoort-Wijermars

Vastenactie- MOV- groep
Contactpersoon:
A. (Annemarie) Fransen-Luijsterburg

Werkgroep Kerkschoonmaak
Contactpersoon:
B.A.M. (Bea) Selles-Reuvekamp

Zieken- en Bejaardendag
A.M.T. (Agatha) Ludeking-v.d. Leest