Pastorale aanwezigheid bij sterven:
Parochiesecretariaat: 038 – 4609860

Opgave bij doop:
Parochiesecretariaat: 038 – 4609860 of mail.

Opgave bij 1e communie + vormsel:
Parochiesecretariaat: 038 – 4609860 of mail.

Gebedsintenties (opgave):
Contactpersoon:
J.M. (Joop) Ludeking

Mededelingen en Navolging Vandaag:
Contactpersoon:
A.M.B. (Anneke) Wijermans-Korse

Bezoekgroep:
Contactpersoon:
A. (Annemarie) Fransen-Luijsterburg

Vastenactie – MOV-groep:
Contactpersoon:
A. (Annemarie) Fransen-Luijsterburg

Vervoer naar de kerk:
Contactpersoon:
B.A.M. (Bea) Selles

Werkgroep Kerkschoonmaak:
Contactpersoon:
B.A.M. (Bea) Selles

Beheer parochiezaal:
Contactpersoon:
H.W.B. (Henk) Brinkman

Onderhoud gebouwen:
Contactpersoon:
H.W.B. (Henk) Brinkman