Zegen voor 2024

Deze huiszegen voor het nieuwe jaar kunt u printen en boven uw deur aanbrengen. Zie bijlage.


Kerstactiviteiten

Kerststallen

In alle kerken staan mooie kerststallen. Tot en met Driekoningen blijven ze staan. Ga er gerust eens heen en maak van de gelegenheid gebruik een kaarsje op te steken. In Kampen is de kerstinloop op kerstavond en het kindje wiegen op tweede kerstdag een laagdrempelige activiteit voor kinderen en hun begeleiders, met zingen en de kerststal.

In Hasselt kunt u in de tuin van de Heilige Stede de kerststal bezoeken in de buitenkapel van 22 december t/m 3 januari. De tuin is dan elke dag open van 10.00-16.00 uur. Op 24/12 na de kerstnachtviering is de buitenstal ook te bezichtigen.

Kerststal Hasselt


De kerststal is 800 jaar geleden uitgevonden door Franciscus van Assisi.

Lees hier meer over de  kerststal.


Kerstacties

De kerstcollecte bestaat uit 2 gedeeltes: een voor het pastorale werk en de vieringen, de ander voor mensen in nood. Als u uw grotere kerstgift van de belasting wilt aftrekken kan dat ook online:
https://thomasakempisparochie.nl/digitale-collecte

De adventsactie steunt projecten in Congo, Sierra Leone, El Salvador en Somalië onder het motto “Ieder kind een goede start”. Informatie en donaties https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Als parochie doen we bovendien mee aan de kerstpakkettenactie van de Zwolse kerken, zie: https://www.kerstzwolle.nl/kerstpakkettenactie/

De Kerstactie van San Egidio Nederland ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen en eenzame ouderen. Zie: santegidio.kentaa.nl/

Meer achtergrondinformatie over Kerstmis op: https://www.vier.nu/artikel/wat-is-kerstmis