Op de eerste zondag van de maand wordt, zo mogelijk, een kinderviering gehouden. Uitzondering hierop is o.a. de zomervakantie. Daarnaast worden er rond hoogtijdagen gezinsvieringen en/of activiteiten georganiseerd.

Kinderviering
Kindervieringen zijn laagdrempelige vieringen van ongeveer een half uur. Iedere viering heeft een thema waarop de verhalen, de gebedjes en de liedjes gebaseerd zijn, afgestemd op kinderen van kleuter- en basis schoolleeftijd. Met behulp van een beamer waarop de teksten en de liedjes staan, wordt de viering extra aantrekkelijk gemaakt. De viering is altijd in de kerk en wordt geleid door een lekenvoorganger.

Het is een leuke kennismaking voor kinderen die niet of nauwelijks naar de kerk gaan, maar natuurlijk ook fijn voor kinderen die regelmatig in de kerk komen. De intentie is om de kinderen vertrouwd te maken met God/Jezus, de kerk, de gebruiken, de gebeden enzovoort. Na de viering wordt er altijd koffie/thee gedronken en limonade geschonken zodat er even nagepraat kan worden en men elkaar kan leren kennen. Ook voor ouderen kan het zeker de moeite waard zijn om erbij te zijn!

Gezinsviering
Er vinden ook regelmatig gezinsvieringen plaats. Deze worden in samenwerking met de scholen georganiseerd. Tijdens deze viering krijgen kinderen een aandeel. Vaak worden er op school al voorbereidingen getroffen en worden de liedjes alvast geoefend. Een aantal kinderen mag dan een stukje voorlezen in de kerk of iets doen.

Voorbeelden van onze gezinsvieringen zijn: PalmPasen (met een echte ezel), Afscheid van groep 8, Presentatie van Communicanten en Vormelingen en niet te vergeten Kerstavond.

Crèche
Als er bij bepaalde vieringen crèche gehouden wordt, zal dit bij de aankondiging worden vermeld. U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail.

Op de hoogte blijven?
U kunt op de hoogte blijven via onze Facebook-pagina (Kindernevendienst Kampen) of via onze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via e-mail.