Hykanon

Nieuws

Hykanon viert dit jaar zijn 40 jarig jubileum en natuurlijk vieren wij deze mijlpaal graag samen met u. Dus houd de berichtgeving op onze website, in Pontem en Navolging goed in de gaten dan vieren wij dit feest samen!  

Om te beginnen laten wij onze stem horen tijdens de 11e editie van de muziekestafette in Heino.

Op zondag 8 oktober zingen wij om 11:00 uur tijdens een Woord en Communieviering met Jeanne Gerretzen. Het thema voor deze viering is: De keuze is aan jou. In het dagelijks leven lopen we dikwijls tegen dilemma’s aan. En wat kies je dan: zwart, wit of in de kleur van je hart?

We zingen onder andere ‘Aan welke kant sta jij’ en één van de favorieten van het koor ‘Delf mijn gezicht op’.

Op zondag 15 oktober gaan wij voor een viering naar het Friese Heeg. We zingen daar om 11:00 uur tijdens een Woord en Communieviering.

We zien u graag tijdens de viering van 8 oktober in Kampen maar vinden het natuurlijk superleuk als we uw gezicht ontdekken tijdens onze uitstapjes. Tot gauw!       


R.K. Kerkkoor Buitenkerk, Kampen

Het buitenkerkkoor is een gemengd koor en stelt zich ten doel, de liturgische vieringen in goede harmonie en op muzikaal verantwoorde wijze te dienen

Het koor bestaat al meer dan 100 jaar en telt momenteel 27 leden. De muziek bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liturgische muziek, waarbij ruimte is voor het Gregoriaans en ook Latijnse gezangen de aandacht hebben.

Naast het zingen in diverse vieringen en het repeteren daarvoor, vinden wij gezelligheid ook een belangrijk aspect! Na de repetitie is er altijd gelegenheid voor een nazit met een hapje en een drankje.

BuitenkerkkoorDoor het jaar heen worden activiteiten georganiseerd zoals het traditionele kerstconcert, paasoratorium en ook het jaarlijkse Caeciliafeest. Ook mensen die alleen medewerking willen verlenen aan de uitvoering van een concert, kunnen zich opgeven als projectzanger(es). Eenmaal per twee jaar gaan we een dag uit en zingen dan elders in het land een viering en we maken er daarna een gezellige dag van.

Graag willen we ook in de toekomst dienstbaar blijven aan de parochiegemeenschap tijdens de liturgievieringen. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden!

Elke donderdagavond is er repetitie in het parochiecentrum het “Klooster” Buiten Nieuwstraat 101 van 19.45 tot 21.45 uur

Het koor staat onder muzikale leiding van Bram Gordijn.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: Cor Rook, Voorstraat 126, 8261 HV Kampen, Tel:0655823152. Email: info@thomasakempisparochie.nl