Het buitenkerkkoor is een gemengd koor en stelt zich ten doel, de liturgische vieringen in goede harmonie en op muzikaal verantwoorde wijze te dienen

Het koor bestaat al meer dan 100 jaar en telt momenteel 27 leden. De muziek bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liturgische muziek, waarbij ruimte is voor het Gregoriaans en ook Latijnse gezangen de aandacht hebben.

Naast het zingen in diverse vieringen en het repeteren daarvoor, vinden wij gezelligheid ook een belangrijk aspect! Na de repetitie is er altijd gelegenheid voor een nazit met een hapje en een drankje.

BuitenkerkkoorDoor het jaar heen worden activiteiten georganiseerd zoals het traditionele kerstconcert, paasoratorium en ook het jaarlijkse Caeciliafeest. Ook mensen die alleen medewerking willen verlenen aan de uitvoering van een concert, kunnen zich opgeven als projectzanger(es). Eenmaal per twee jaar gaan we een dag uit en zingen dan elders in het land een viering en we maken er daarna een gezellige dag van.

Graag willen we ook in de toekomst dienstbaar blijven aan de parochiegemeenschap tijdens de liturgievieringen. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden!

Elke donderdagavond is er repetitie in het parochiecentrum het “Klooster” Buiten Nieuwstraat 101 van 19.45 tot 21.45 uur

Het koor staat onder muzikale leiding van Bram Gordijn.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: Cor Rook, Voorstraat 126, 8261 HV Kampen, Tel:0655823152. Email: info@thomasakempisparochie.nl