De Thomas a Kempisparochie heeft een centrale ledenadministratie van alle katholiek gedoopten, ingeschreven parochianen per kerklocatie, abonnees op parochiemagazine de Navolging en digitale nieuwsbrieven, donateurs van de kerkbalans enz.

Klik hier voor contact met de ledenadministratie.

Klik hier op de voor de contactgegevens van uw plaatselijke kerk.

Klik op zoekparochie om te zien bij welke parochie uw postcode is ingedeeld.

De ledenadministratie van een parochie is gebaseerd op de doopregisters. Wanneer iemand bijvoorbeeld het Vormsel ontvangt of een kerkelijk huwelijk sluit wordt dat aangetekend in de boeken van de parochie waar hij/zij gedoopt is. Ook als een kerk moet sluiten of van naam verandert, blijft de parochie de vindplaats van deze gegevens. Het is daarom van groot belang deze gegevens zorgvuldig bij te houden en alle relevante wijzigingen schriftelijk door te geven.

De parochie, de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA) en de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) zijn gehouden aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om uw privacy te beschermen. U kunt dus aangeven dat u niet door de parochie benaderd wil worden, zich uitschrijven als lid of voorlopig geen actief lid wil zijn. U kunt daar later ook weer op terugkomen. In de brochure “De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” vindt u alle informatie.

Klik hier voor de brochure “procedure in- en uitschrijving”.
Klik hier voor een voorbeeldbrief verzoek om uitschrijving.

Als u zich schriftelijk tot de parochie wil richten is het adres:
Parochie Thomas a Kempis – ledenadministratie,
Ministerlaan 203,
8014 XE Zwolle.
Eerst even bellen? 038 – 4609860.

Lees hier meer over kerkelijke ledenadministratie op de site van Sila.

Wijzigingen (Geboorte, Huwelijk, Verhuizing, Overlijden) kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie.