FLYER:
Help mee om deze flyer over de cursus Leerhuis van het Diaconaal platform Zwolle te verspreiden onder geinteresseerden


Zondagmiddagopvang dak- en thuislozen in de Bres

Ook in het komend winterseizoen (1 november 2023 – 1 april 2024) is er weer een zondagopvang voor dak- en thuisloze mensen in het inloophuis de Bres.

Op die middagen zorgt een aantal vrijwilligers uit de kerken van Zwolle van half twee tot half vijf voor gastvrijheid.

Wellicht iets voor u om daar als gastvrouw of gastheer naast de zondagse kerkgang concreets iets te betekenen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.

Vrijwiligers melden zich vaak niet aan, omdat men de indruk heeft dat het te bijzondere mensen zijn die op zondagmiddag in de Bres komen. Het is laagdrempeliger dan jij en u denkt.

Het enige talent dat je als gastvrouw of gastheer dient te bezitten is een hart voor een medemens die anders op zondag door de stad moet zwerven of zijn heil moet zoeken tot een bankje in het park.

Vraag gerust meer informatie of doe een keer vrijblijvend mee. Vrijwilligers die eerder hebben meegedaan kunnen vertellen hoe leuk en zinvol het is.

(meer informatie en aanmelding bij de diaconaal consulent of telefonisch 06 – 1018 6422).


Leerhuis Diaconaat
Een initiatief van het Diaconaal Platform Zwolle

Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) organiseert in het najaar vier leerhuisavonden over diaconaat. Met als hoofdthema het doen van barmhartigheid en gerechtigheid vanuit en door kerken ten behoeve van hen die in materiële en/of sociaal-maatschappelijke nood verkeren.

 Het Diaconaal Platform is een samenwerkingsverband van diaconieen van Zwolse kerken die zich richten op de sociale en maatschappelijke problematiek in de stad Zwolle. Daartoe onderhoudt het DPZ contacten met alle aangesloten kerken (27), met maatschappelijke  en vrijwilligersorganisaties, politiek en de gemeente Zwolle.

Het DPZ wil vorm geven aan de toerusting van diaconale medewerkers en diaconaal geïnteresseerden van Zwolse kerken. Het DPZ heeft in samenwerking met een aantal docenten hiervoor een aantal leerhuisavonden georganiseerd. De inhoud van deze leerhuisavonden bestaat uit de volgende modules:

 • Wat houdt diaconaat  precies in.
 • Het sociale domein.
 • De sociale zekerheid in Zwolle.
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en
 • de participatiesamenleving.

Het Diaconaal Leerhuis Zwolle heeft een oecumenisch karakter. Iedereen in Zwolle die het diaconaat van de kerk een warm hart toedraagt, is welkom bij deze leerhuisavonden.

Wanneer en waar?

De leerhuisavonden worden gehouden op vier dinsdagavonden in het najaar van 2023, van 19.30 tot 21.30 uur:

 • 3 oktober in de Jozefkerk, Ministerlaan.
 • 17 oktober in de Sionskerk, Glanerbeek.
 • 31 oktober bij de VEZ, Rieteweg.
 • 14 november bij de Voedselbank aan de Georg Stephsonstraat.
 • 28 november is een reservedatum.

Voor wie?

Allen die in het diaconale werkgebied Zwolle actief zijn en verder alle diaconaal en sociaal geïnteresseerden.

Door wie?

 • Drs. Wiebe Feenstra, adviseur/coach Stichting Community Builders
 • Dr. Peter van de Kamp, emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht
 • Wim van Ree, diaconaal consulent Protestantse Gemeente Zwolle
 • Fokke van Dalen, permanent diaken Thomas a Kempisparochie en voorzitter DPZ
 • Drs. Derk-Jan Poel, integraal adviseur diaconaat

Kosten?

De kosten voor deelname zijn € 25,- voor de vier lesavonden. Hiervoor kun je desgewenst contact opnemen met je diaconie. Die vergoedt in bepaalde gevallen dergelijke kosten.

Mocht je je dit bedrag niet kunnen permitteren, dan ben je toch hartelijk welkom. Neem dan even contact op met ons via onze consulent.

Aanmelding?

Ben je geïnteresseerd?
Je kunt je aanmelden bij de secretaris van het Diaconaal Platform.

Vermeld daarbij je naam en telefoonnummer, welke avonden je denkt deel te nemen en de kerkelijke gemeente waarvan je lid bent’.

Fokke van Dalen, voorzitter Diaconaal Platform.