Lourdes bedevaart

In de week van 6-11 oktober 2019 zullen we als 3 samenwerkende parochies een bedevaart maken naar Lourdes. Zie voor meer informatie de Navolging Vandaag en de posters op het mededelingenbord.

Op dinsdag 2 april is er om 20.00 uur een informatieavond voor belangstellenden in de St. Jozefkerk in Zwolle-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur. Vanuit het pastoraal team zullen pastor Theo van der Sman en parochiemedewerker Jeanne Gerretzen meegaan naar Lourdes. We hopen op veel medepelgrims!

Ook als u al eerder bent geweest, bent u van harte welkom om te vertellen over uw ervaringen.

Reacties zijn gesloten.