Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis wordt op 2 februari gevierd. Het is de herdenking van de “Opdracht of Presentatie van Christus in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Volgens de joodse wet moest een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat hij 30 dagen oud was. De ouders namen het kind mee naar de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of een ander offer in natura, werd het kind ‘vrijgekocht’. Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen. In het westerse christendom is de traditionele naam van de dag lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van ‘de ontmoeting van de Heer’ of ‘de opdracht van de Heer’ genoemd. 

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel de  kaarsen gewijd  vóór aanvang van de mis; vandaar de naam Lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen. soms wordt een processie voorafgegaan die symbool staat voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.

Wijding van de kaarsen, Basiliek Zwolle 2021