Op 15 augustus is er in de Basiliek in Zwolle een plechtige Eucharistieviering vanwege het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het zilveren beeld wordt in processie rond de kerk gedragen door de broederschap, gevolgd door het pastoraal team, het koor en de gelovigen. In de viering is er een lichtprocessie waarbij iedereen naar voren komt om een kaarsje bij het Mariabeeld aan te steken. Marialiederen worden gezongen als “Sterre der zee” en “te Lourdes op de Bergen”. Maar wat vieren we eigenlijk precies?

Herdacht wordt dat Maria aan het einde van haar aardse leven in de hemel werd opgenomen, met lichaam en ziel. Spreken we bij Christus van zijn ‘hemelvaart’, bij Maria van Tenhemelopneming. Zij steeg immers niet eigen kracht op, maar werd door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken: God neemt Maria op in de hemel.

Maria moet ergens tussen 36 en 50 n. Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn, behalve Thomas. Toen Thomas aankwam, was Maria’s lichaam al begraven, maar om haar eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus!

Dogma

Het 2e Vaticaans concilie (1964) beschreef het dogma (een grondregel van de kerk) aldus:

“Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood”.

Volkstradities
Maria Hemelvaart was tot ver in de 20e eeuw een feestelijke vrije dag en stond in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele mensen naar de verschillende Mariaheiligdommen. In Frankrijk is 15 aout nog steeds een belangrijk en bekend feest.

In de Thomas a Kempisparochie zijn er drie kerken vernoemd naar Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming: de basiliek in Zwolle, de Buitenkerk in Kampen en Hattem.

Kort na Maria ten Hemelopneming gaan de samenwerkende parochies op bedevaart naar Kevelaer. Meer informatie vindt u hier.

Lees hier meer over het zilveren Mariabeeld.


Lees hier meer over het processievaandel.

Lees hier meer over de gebrandschilderde ramen van Maria.

Lees hier meer over de achtergronden van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.

Terug naar Maria.