Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie:

het Evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen.

Paus Franciscus


Missio Wereldmissiemaand 2023: Libanon

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. De organisatie is actief in ongeveer 130 landen en werkt vanuit een solidariteit principe met katholieke gelovigen en geloofsgemeenschappen wereldwijd

De Pauselijke Missiewerken ondersteunt de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld bij het verkondigen van het evangelie, het gezamenlijk vieren van de eucharistie, het geven van pastorale zorg aan armen en zieken, aan kinderen en ouderen. Maar daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat kinderen uit de meest bedreigende en vernederende situaties (kinderslavernij, kinderprostitutie, kindsoldaten, honger, ziekte) worden bevrijd, een dak boven hun hoofd, te eten en te drinken en onderwijs krijgen.

Dat is niet het enige wat ze doen want ze investeert verder in onderwijs en de opleiding van priesters, religieuze zusters, catechisten en andere gelovigen die zich inzetten om het Woord van God te verspreiden, de ontmoeting met Jezus Christus mogelijk te maken en het rijk van God dichterbij te brengen.

Door in de parochies te werken aan bewust te worden van de noodzaak om, in gebed en door giften, solidair te zijn met onze zusters en broeders in het arme deel van de wereld tonen we onze eigen solidariteit.

Missiezondag

Op 22 oktober wordt het gekozen onderwerp op Missiezondag in de aandacht. Voor dit jaar staan de Christenen van Libanon daarvoor op de agenda. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Libanon

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama’s en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen in de hoofdstad Beiroet omkomen, willen de parochianen van de parochie St. Maroun de slachtoffers verder helpen. Van de overheid is niets te verwachten omwegen de economische problematiek in het land. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drama’s en wonderen’. Pastoor Abi saleh: “We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen.” Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en help je ze.”

Wij hopen dat u mee helpt die zondag 22 oktober met gebed en collecte.

Marc Spauwen, Joke Bravenboer en diaken Fokke van Dalen

Lees hier meer over de 7 speerpunten van Missio.