Iemand vroeg Jezus wat hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. Hij had de geboden van jongs af onderhouden. Wat hij nog méér moest doen. “Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen.” Daarop ging de jongeman bedroefd heen …. want hij bezat veel. (Mt 19:16-22)

Een confronterend verhaal. Je zekerheden moeten weggeven, dat kost moeite. En wie zijn eigenlijk die armen? In een ander verhaal stelt Jezus een arme weduwe ten voorbeeld aan zijn leerlingen. Hoewel rijke mensen iets van hun overvloed geven, gooit zij 2 muntjes in de offerkist die zij voor haar levensonderhoud maar met moeite kan missen.

Voor veel mensen op de wereld is voedsel, water, gezondheidszorg enz. niet vanzelfsprekend. Maar ook onze regering werd onlangs gewaarschuwd: er zijn in Nederland al bijna een miljoen mensen die leven onder de armoede grens. Niet méé kunnen doen in deze samenleving dat is ook: als enige in de klas niet tracteren als je jarig bent, geen telefoon om te communiceren, je kind ‘ziek’ melden als er een excursie is. Natuurlijk zijn er uitkeringen, toeslagen, voedselbanken. En er is zelfs een personeelstekort! Maar veel zzp’ers en werknemers in flexcontracten, boeren studenten en ondernemers met schulden wérken wel maar kunnen daar hun rekeningen niet van betalen.

“Gelukkig de mens die weggeeft en leent.” Ps. 112

Ontspullen
Hoeveel bezit je eigenlijk in huis hebt, merk je vaak pas als je moet opruimen. Wie kleiner moet gaan wonen of ruimte in huis wil maken voor iemand, wil van zijn spullen áf. Er zijn kringloopwinkels, rommelmarkten en afvalbrengstations. Je laat alles door je handen gaan en allerlei herinneringen komen boven. Muziekcassettes en videobanden zijn ingehaald door de technologische vooruitgang, maar hoeveel kinderen zouden blij zijn met goed en compleet speelgoed dat nu op zolder staat

Blij word je zelf als je iets mag (!) weggeven aan een ander. Als iemand er wat aan heeft, jou verlost van je spullen die zo een tweede leven krijgen. Voor jongeren is ‘vintage kleding’ eerder hip dan beschamend. En gratis weggeefhoeken op internet zijn nog makkelijker dan het prikbord bij de supermarkt. De parochie in Lelystad heeft er zelfs een prikbord voor.

Waardigheid
Met afdankertjes zijn “de armen” echter niet geholpen: recht op een menswaardig bestaan staat voorop. En dus moet niemand zo genoemd worden: je bént immers niet wat je bezit of tekort komt. Daarom vond ik de titel ontroerend van een geprint document dat ik achterin een kerk zag liggen: “Handige websites voor gezinnen die het even zuinig aan moeten doen”. Het is geschreven door een ervaringsdeskundige en iemand had bedacht het te printen en op de foldertafel te leggen. Kleine moeite, maar het doet iets met je als je dit ziet: deze kerk heeft hier oog voor, hier gaat het niet alleen om theorie. Trouwens, ook veel alleenstaanden zouden deze tips kunnen waarderen.

Gratis méér geld schenken
Tenslotte een tip over het weggeven van geld. Nu we minder vaak contant geld op zak hebben en wel vaak een telefoon met apps, is het installeren van de Givt app een kleine moeite. Je selecteert uit een lijst aan welk goed doel, of welke kerk je wil geven. Dat kan ook met QRcodes (zie website: collecteren) en het is anoniem. Desondanks kan de app voor jezelf wel een lijst maken van alle goede doelen die je gesteund hebt en dat geldt als bewijs om je giften deels van de belasting af te trekken.

Nog beter, gratis, en héél weinig moeite, is het vastleggen van een periodieke overeenkomst. Je downloadt een formulier, vult in welk bedrag je 5 jaar of langer wil schenken aan een goed doel of kerk met de ANBI status, stuurt het op en maakt elk jaar zelf het bedrag over. Voordeel is dat zulke giften niet deels (drempel enz) maar voor 100% aftrekbaar zijn van de belasting. Als je wil kun je dat voordeel besteden aan het verhogen van je gift, terwijl die jou netto evenveel kost. Op anbi-rekentool zie je meteen hoeveel dat scheelt. En op schenken vind je het formulier en alle uitleg.

Goede voornemens
Hoe het met de bedroefde rijke jongeling is afgelopen weten we niet. Maar we krijgen zelf elke dag een kans om iets te doen met ons geloof in de Heer, met onze talenten en ook met wat we bezitten. Tussen vandaag en het eind van dit belastingjaar eens zo’n overeenkomst vastleggen? Die givt app eens gebruiken? De komende maand eens wat spullen weggeven? Bij een ‘impulsaankoop’ eens bedenken wáár en hoe lang je het wil bewaren? In ieder geval kunnen we met dankbaarheid genieten van wat het leven ons geschonken heeft. En dóórgeven aan anderen met een gul hart.

Diaken Michael Buijkx

Wie zich laat raken

door het overlevingsgevecht

van de allerarmsten

– voor hem wordt alles anders.

Hij denkt en handelt anders.

Bemint anders.

Gelooft anders.

Niets is nog hetzelfde meer.

Al het vroeger vertrouwde is vreemd

en soms zelfs vijandig geworden.

                                                                                         Karel Staes.