In de wereld van vandaag is veel aan de hand. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en voltrekken zich snel. Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan en vertrouwde zaken raken uit beeld. We moeten over de meest uiteenlopende zaken een mening hebben, een oordeel vellen of tenminste een gevoel kunnen uitdrukken (to like or not to like). We leggen de lat hoog voor onszelf en voor anderen. Er moet zoveel.

Wie niet oplet, kan worden meegetrokken in de maalstroom. En hoe houd je je dan staande? Die vraag is vandaag heel acuut maar ze is niet nieuw. Ze is in alle tijden van turbulentie gesteld. Er is wel een verschil: in vroegere tijden zocht men de antwoorden vaak in het mysterie en bij God. Voor mensen in de moderne samenleving ligt die weg niet meer als vanzelfsprekend open. In het openbare leven in Nederland heeft het seculiere het religieuze naar de marge geduwd. Dat is een realiteit. Zelfs in de kerken staat het gesprek over de zin en betekenis van het leven op een laag pitje. En dat laatste is vooral jammer.

In de Thomas a Kempisparochie gaan we een beetje in tegen de tijdgeest. We willen dit najaar het gesprek over wezenlijke geloofs- en levensvragen nieuw leven in te blazen met het project ‘Nieuwe Ruimte’. Het is een aanbod van een reeks bijeenkomsten die gericht zijn op het faciliteren van een echte dialoog. Laagdrempelig, beginnend met een gezamenlijke maaltijd, vertrekkend vanuit onderlinge ontmoeting, met een inhoudelijk aanbod en in een veilige, open sfeer. Het inhoudelijk aanbod staat steeds ten dienste van het geloofsgesprek. De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen zij met elkaar willen bespreken. Zij zijn zoveel mogelijk zelf aan het woord.

De Thomasparochie verstaat zichzelf als een open gemeenschap van de Heer die zijn liefde en hartelijkheid wil delen met wie maar wil. Het project ‘Nieuwe Ruimte’ is een handreiking aan alle mensen die in de wereld van vandaag op zoek zijn naar zin en betekenis.

Michael Buijkx & André van Boven