Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de nieuwsbrieven die door het pastorale team worden uitgegeven voor de Norbertus-, de Christoffel-, en de Thomas a Kempis parochie. Deze nieuwsbrieven worden ook door de locatie secretariaten verspreid. Mede opgenomen zijn de eerdere berichtgevingen i.vm. het Corona virus.
U kunt de datum van het document lezen als volgt: jaar-maand-dag

200715 Pastorale brief editie 8

200624 Pastorale brief editie 7

200604 Pastorale brief editie 6-2

200520 Pastorale brief editie 6

200430 Pastorale brief editie 4

200416 Pastorale brief editie 3

200401 Pastorale brief editie 2

200330 Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus – Richtlijnen en suggesties voor het Aartsbisdom Utrecht

200323 Pastorale nieuwsbrief editie 1

200320 Besluitenlijst bestuur en team

200318 Belangrijke mededeling ivm het Corona virus