In Kampen organiseerde de pastoraatgroep twee inspiratieavonden: hoe zie je de toekomst van de kerk? In een open sfeer van vertrouwen en verlangen naar verbinding werden diverse ideeën geopperd. Een daarvan was: ontmoetingen met elkaar, over een thema, om het eigen geloof en de gemeenschap beter te leren kennen. Bovendien zijn er sinds corona mensen katholiek geworden of door verhuizing naar de parochie gekomen die nog weinig anderen hebben leren kennen. En er zijn mensen die al jarenlang in de kerk komen, soms héél veel vrijwilligerswerk hebben gedaan, maar die op de een of andere manier niet aan de praat raken over je geloof, wat het voor je betekent, waar je vragen over hebt, enthousiast over bent of twijfelt.

“Op Weg” is bedoeld als basiscursus, over zaken die zó “vanzelf” spreken dat we er niet over spréken (?) maar die door een geïnspireerde uitleg nieuwe betekenis voor je kunnen krijgen.

Thema’s zijn: de bijbel (ontstaan, gebruiksaanwijzing); de eucharistieviering (onderdelen, betekenis); de kerk (sacramenten, geschiedenis); verbinding: het geloof in de wereld van vandaag (kerk en samenleving) en ‘verzoeknummers’: we beslissen met elkaar of en hoe we daarna verder gaan.

We beginnen om half 8 met een inleiding (‘les’) en praten na de pauze met elkaar in kleine groepjes door: over onze ervaringen, vragen, twijfels en emoties bij het thema. We sluiten de avond steeds af met samen bidden en zingen. Diaken Michael Buijkx zal de avonden begeleiden.

Data: 11 & 25 januari, 8 februari, 8 & 22 maart (onder voorbehoud) Voor meer informatie en opgeven kun je terecht bij de organisatie: Cor Rook (06 55823152) en Tjipke van Dam (tjipkevandam@hotmail.com).