Een parochie is in de rooms-katholieke kerk een bepaald gebied waar een priester aan het hoofd staat en één parochiebestuur is. Deze huidige Thomas-a-Kempis-parochie is ontstaan door samenvoeging van meerdere parochies in Zwolle, Kampen, Hasselt, IJsselmuiden, Hattem en Herfte-Wythmen.
De in 2010 samengestelde rooms-katholieke parochie Thomas a Kempis bestaat uit 7 locaties.

In pastorale samenwerking werkt het pastoraal team voor de Thomas a Kempis parochie (IJsseldelta) en ook voor de Norbertus parochie (Flevoland) en met de parochie H. Christoffel (Steenwijkerland).
In de organisatie van de kerk zijn deze parochies allemaal een deel van het bisdom Utrecht.

De contactgegevens van het pastoraal team en het parochiebestuur vindt u hier.

De parochie is vernoemd naar Thomas van Kempen.

Het parochiesecretariaat is het centrale punt om contact op te nemen met de parochie.


Huisstijl / Logo

steentak1Evangelisten
Het gedenkmonument voor Thomas a Kempis in Zwolle laat een kruis zien met de vier evangelisten. Van oudsher worden de evangelisten (de eerste missionaire uitdragers van het katholieke geloof) verbeeld met een eigen figuur. Johannes als adelaar, Mattheus als engel of mensfiguur, Marcus als leeuw, Lucas als stier. De cirkel geeft eenheid en oneindigheid weer. De evangelisten vormen in deze opstellling een kruis wat zo de aardse en hemelse verbinding aangeeft.

logolichtblauw1Logo
In een moderne, strakke typografie krijgt Thomas a Kempis een centrale plek in de cirkel, de aarde, de kerk. Onomwonden en reeds bij de eerste blik wordt duidelijk gemaakt dat vanwege de kruisvorm het hier christendom, kerk, religie betreft.
De vier evangelisten vormen in deze opstelling een kruis. Door een moderne beeldvertaling te maken van de evangelisten en een uitsnede te nemen uit de totale afbeelding ontstaat een spannend beeld.
Het kruis blijft, maar wordt ingevuld door de symbolen voor de evangelisten. Deze beeldinvulling geeft beweging en dynamiek aan het kruis ⇒ een kerk in beweging ⇒ je ziet maar een deel maar er is veel meer…

logopalet1

Kleurpalet
De zachtgrijze kleur voor het kruis is de vaste factor. Het kruis blijft in elke verschijningsvorm grijs.
De cirkel met Thomas a Kempis heeft in de basishuisstijluitingen de lichtblauwe kleur. Maar evenzovaak mag uit het palet één van de andere kleuren gekozen worden. Soms zijn ze te linken aan een religieuze context.