Navolging Vandaag

Het parochiemagazine “Navolging vandaag”  verschijnt 10 keer per jaar en is een uitgave van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat Sint Thomas van Aquino.


Aanmelden voor een abonnement:

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

IBAN-Bankrekeningnummer (verplicht):

Ook bij zelf overmaken wordt dit gebruikt om de betaling te koppelen aan het abonnement.

Betaling abonnement:
Automatische afschrijving: Ik machtig de Parochie Thomas a Kempis tot wederopzegging het abonnementsgeld van € 15,00 af te schrijven van mijn rekeningnummer.
Zelf overmaken: Ik maak het abonnementsgeld van € 15,00 over op NL18 RABO 0160 7032 20 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.
Automatische afschrijvingZelf overmaken

Ruimte voor extra opmerking

Controle tegen spam:


De incasso van abonnementsgeld (€ 15,-) voor de Navolging Vandaag zal gewoonlijk in mei plaatsvinden

Redacties van Parochieblad Navolging Vandaag
Centrale redactie
B.A.M. (Diny) Kok-van Putten
Pastor Drs. E.E.W. (Evelien) Reeuwijk
navolgingvandaag@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Hasselt:
navolginghasselt@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Hattem:
navolginghattem@parochie-thomasakempis.nl
Redactie IJsselmuiden:
navolgingijsselmuiden@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Kampen:
navolgingkampen@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Zwolle:
navolgingzwolle@parochie-thomasakempis.nl

Wilt u de kopij zoveel mogelijk aanleveren als bijlage in Word Arial 9.
De foto’s altijd in aparte bijlage in jpg, minimaal 300 dpi.
Foto’s die in Word geplakt zijn kunnen niet goed gebruikt worden
Logo’s ook graag in aparte bijlage, eventueel in pdf.

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Redactie Navolging Vandaag


Verschijningsdata Navolging Vandaag jaargang 8

Jaargang 8, seizoen 2017-2018
MaandKopijVerschijningThema
September15 aug.30 aug.Geloof in woorden en daden
Oktober19 sept.04 okt.Stilstaan bij levensvraagstukken
November/December24 okt.08 nov.Advent (Qumran, de Dode Zee rollen)
December/Januari28 nov.13 dec.Kerst Liederen uitleg en inhoud
Februari09 jan.24 jan.Carnaval 40 dagen boekje
Maart06 febr.21 febr.Tussen nummer zonder thema
April06 mrt. 21 mrt.Pasen, Sta op (Israël)
Mei10 april25 aprilHemelvaart, Pinksteren Relikwieën
Juni15 mei30 meiSacramentsdag
Juli12 juni27 juni
Juli/Augustus10 juli25 juliVakantie
September29 aug.12 sept.Jaargang 9, 2018 / 2019


Verschijningsdata Navolging Vandaag jaargang 9

Jaargang 9, seizoen 2018-2019
MaandKopijVerschijningThema
September28 aug.12 sept.
Oktober25 sept.10 okt.
November/December30 okt.14 nov.
December/Januari4 dec.19 dec.
Februari15 jan.30 jan.
Maart/April19 febr.6 mrt.
April/Mei26 maart10 april
Mei/Juni30 april15 mei
Juni4 juni19 juni
Juli/Augustus9 juli24 juli
September20 aug.4 sept.Jaargang 10


TAK_FC augustus voorblad

Augustus 2018

TAK_FC juli voorblad

Juli 2018

TAK_FC juni voorblad

Juni 2018

TAK_FC mei voorblad

Mei 2018

TAK_FC maart voorblad

Maart/april 2018

TAK_FC februari voorblad

Februari/maart 2018

TAK_FC januari voorblad

Januari 2018

TAK_FC december voorblad

December 2017

TAK_FC november voorblad

November 2017

TAK_FC oktober voorblad

Oktober 2017

TAK_FC september voorblad

September 2017

TAK_FC juli voorblad

Juli 2017

TAK_FC jun voorblad

Juni 2017

TAK_FC mei voorblad

Mei 2017

TAK_FC april voorblad

April 2017

TAK_FC maart voorblad

Maart 2017

TAK_FC januari voorblad

Januari 2017