Het parochiemagazine “Navolging vandaag” verschijnt 6 keer per jaar en is een uitgave van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat Sint Thomas van Aquino.


Aanmelden voor een abonnement:

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode en plaats (verplicht)

  IBAN-Bankrekeningnummer (verplicht):

  Ook bij zelf overmaken wordt dit gebruikt om de betaling te koppelen aan het abonnement.

  Betaling abonnement:

  Automatische afschrijving: Ik machtig de Parochie Thomas a Kempis tot wederopzegging het abonnementsgeld van € 13,50 / € 26,25 (postabonnement) af te schrijven van mijn rekeningnummer.

  Zelf overmaken: Ik maak het abonnementsgeld van € 13,50 / € 26,25 (postabonnement) over op NL18 RABO 0160 7032 20 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.

  Uw keuze:Automatische afschrijvingZelf overmaken

  Ruimte voor extra opmerking

  Controle tegen spam:


  De incasso van abonnementsgeld (€ 13,50/26,25 voor postabonnement) voor de Navolging Vandaag zal gewoonlijk in mei plaatsvinden.

  Redacties van Parochieblad Navolging Vandaag
  Centrale redactie
  B.A.M. (Diny) Kok-van Putten
  Diaken drs. A.P. (André) van Boven
  navolgingvandaag@parochie-thomasakempis.nl
  Redactie Hasselt:
  navolginghasselt@parochie-thomasakempis.nl
  Redactie Hattem:
  navolginghattem@parochie-thomasakempis.nl
  Redactie IJsselmuiden:
  navolgingijsselmuiden@parochie-thomasakempis.nl
  Redactie Kampen:
  navolgingkampen@parochie-thomasakempis.nl
  Redactie Zwolle:
  navolgingzwolle@parochie-thomasakempis.nl

  Wilt u de kopij zoveel mogelijk aanleveren als bijlage in Word Arial 9.
  De foto’s altijd in aparte bijlage in jpg, minimaal 300 dpi.
  Foto’s die in Word geplakt zijn kunnen niet goed gebruikt worden
  Logo’s ook graag in aparte bijlage, eventueel in pdf.

  Bij voorbaat hartelijk dank. 

  Redactie Navolging Vandaag