Navolging Vandaag

Het parochiemagazine “Navolging vandaag”  verschijnt 10 keer per jaar en is een uitgave van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat Sint Thomas van Aquino.


Aanmelden voor een abonnement:

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

IBAN-Bankrekeningnummer (verplicht):

Ook bij zelf overmaken wordt dit gebruikt om de betaling te koppelen aan het abonnement.

Betaling abonnement:
Automatische afschrijving: Ik machtig de Parochie Thomas a Kempis tot wederopzegging het abonnementsgeld van € 17,50 af te schrijven van mijn rekeningnummer.
Zelf overmaken: Ik maak het abonnementsgeld van € 17,50 over op NL18 RABO 0160 7032 20 t.n.v. Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.
Automatische afschrijvingZelf overmaken

Ruimte voor extra opmerking

Controle tegen spam:


De incasso van abonnementsgeld (€ 17,50) voor de Navolging Vandaag zal gewoonlijk in mei plaatsvinden.

Redacties van Parochieblad Navolging Vandaag
Centrale redactie
B.A.M. (Diny) Kok-van Putten
Diaken drs. A.P. (André) van Boven
navolgingvandaag@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Hasselt:
navolginghasselt@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Hattem:
navolginghattem@parochie-thomasakempis.nl
Redactie IJsselmuiden:
navolgingijsselmuiden@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Kampen:
navolgingkampen@parochie-thomasakempis.nl
Redactie Zwolle:
navolgingzwolle@parochie-thomasakempis.nl

Wilt u de kopij zoveel mogelijk aanleveren als bijlage in Word Arial 9.
De foto’s altijd in aparte bijlage in jpg, minimaal 300 dpi.
Foto’s die in Word geplakt zijn kunnen niet goed gebruikt worden
Logo’s ook graag in aparte bijlage, eventueel in pdf.

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Redactie Navolging Vandaag


Verschijningsdata Navolging Vandaag jaargang 10

Jaargang 10, seizoen 2019-2020
MaandKopijVerschijningThema
September20 aug.4 sept.(5 weken)
Oktober24 sept.9 okt.(5 weken)
November/December29 okt.13 nov.(5 weken)
December/Januari3 dec.18 dec.(5 weken) Kerst
Februari7 jan.22 jan.(5 weken)
Maart11 febr.26 febr.(5 weken)
April17 mrt. 1 april(5 weken) Pasen
Mei21 april6 mei(5 weken) Hemelvaart, Pinksteren
Juni26 mei10 juni(5 weken)
Juli/Augustus7 juli22 juli(6 weken)
September25 aug.8 sept.Jaargang 11, 2020 / 2021