H. Norbertus parochie

De Thomas a Kempis parochie werkt samen met de Norbertusparochie in Flevoland.

Het pastoraal team gaat voor in beide parochies.

In Dronten staat het Eucharistisch Centrum, de kerk van de Heilige Ludgerus.

Op de website van de Norbertus parochie vindt u meer informatie.

www.parochienorbertus.nl