Paastridium 2020

Berichtgeving van het pastoraal team met betrekking tot de vieringen van Palmzondag en het Paastriduüm en het brengen en halen van palmtakjes. 200331 Toch een beetje Pasen vieren versie TaK

Bij de vieringen in de Goede Week sluiten behalve de pastores van de parochies van St.Norbertus, St.Christoffel en Thomas a Kempis ook pastoor Victor Maagd van de Emmaüsparochie uit de Noordoostpolder aan. De vieringen gaan daarom als zodanig óver bisdomgrenzen héén waarbij parochianen van de polders samengaan in bidden met het oude land.

De liturgie van de de Goede Week 2020 kan gedownload worden van de site van de Emmaüsparochie  De links daarvoor worden een dag voor de viering geplaatst. Deze liturgie kunt u bijvoorbeeld printen en met de livestreamvieringen gebruiken. 

10:00 uur Palmzondag

19:00 uur Witte Donderdag

15:00 uur Goede Vrijdag en de viering in de avond 19:00 uur

21:00 uur Stille Zaterdag

10:00 uur Paaszondag

200402 Een groet van de aartsbisschop – Paastriduum 2020