De gebedsgroep is ervoor bedoeld om het gelovige leven in de parochie te stimuleren. En dat doen wij in de geest van pater Pio. Dat wil zeggen: samen bidden en de sacramenten ontvangen.

Wij beginnen met een kort gebed en een welkom. Vervolgens wordt de litanie van pater Pio gebeden. Dan leest één van de deelnemers een brief van pater Pio en wordt daar uitleg over gegeven. Dan bidden wij een tientje van de rozenkrans, met intenties voor kerk en wereld. Er is biechtgelegenheid, en na de bijeenkomst vieren wij de Eucharistie.

Voor wie?

De gebedsgroep is toegankelijk voor iedereen die zich kan vinden in de missie van de gebedsgroep. Dit is de enige pater Pio gebedsgroep in het Noorden van het land, de elfde in Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 2.000 van deze gebedsgroepen. IJsselmuiden is geografisch gunstig gelegen, ongeveer in het midden van onze drie fusieparochies. Wij mogen dan ook parochianen begroeten van de Thomas-a-Kempis, Norbertus- en de Christoffelparochie en Incidenteel zelfs vanuit de bisdommen Haarlem en Groningen.

Wanneer en waar?

Elke eerste dinsdag van de maand om 18.00 uur in de Burgemeester van Engelenweg 100 in IJsselmuiden (pastorie van de kerk)

Meer informatie

over Padre Pio op https://nl.wikipedia.org/wiki/Pater_Pio

over de gebedsgroep bij pastor Jaap Scholten of Ewelina Borger.

Lees hier en hier het interview met de oprichters in Op Tocht, april 2023 over de gebedsgroep padre Pio in IJsselmuiden.