Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 is van start  gegaan op zaterdag 16 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

“Wat zou u dan kunnen geven?” Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Heeft u geen enveloppe in de brievenbus gekregen, dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.

Lockdown

Het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) heeft besloten om, in lijn met de door de overheid afgekondigde lockdown, vanaf heden alle openbare vieringen, inloopmogelijkheden in de kerk, vergaderingen, secretariaten en overige bijeenkomsten op te schorten tot na 9 maart 2021. In deze periode zullen uitsluitend vieringen zonder kerkgangers via het internet worden gedeeld. Uitvaarten zijn toegestaan met maximaal 50 kerkgangers passend binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk.

Hoewel de kerken in formele zin zijn uitgezonderd van de genomen overheidsmaatregelen en de Nederlandse bisschoppen nog geen aanvullende richtlijnen hebben uitgevaardigd, nemen wij dit besluit vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als parochiebestuurders. Onze 18 geloofsgemeenschappen maken deel uit van de samenleving dichtbij en veraf en wij blijven solidair met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten.

Wij wijzen alle parochianen op de mogelijkheid om via het internet met de eigen parochie of geloofsgemeenschap verbonden te blijven. In Pastorale nieuwsbrief editie 14 zal het pastoresteam aangeven in welke kerken in de komende periode de vieringen zullen worden gestreamd. Tevens is er iedere zondagochtend een uitzending van de Eucharistieviering op NPO2.

Vanuit de Liturgische centra van de 3 parochies worden wel vieringen gestreamd. Zie hiervoor de pagina On Line vieringen.

Handreikingen Diaconie

Op de pagina Diaconie en Werken van barmhartigheid is onder het kopje Corona virus en diaconaal handelen de laatste nieuwsbrief opgenomen met handreikingen en tips om er te zijn voor de medemens.