Parochieblad december 2018, pastorale column

Kerst 2018: Het ‘risico’ om Kerst te leven en te be-leven.

In de stad Zwolle waar ik woon, hangt de kerstverlichting alweer enige tijd. En terwijl ik dit schrijf is het eind november. Ook heb ik in verschillende winkels naast de Sinterklaas artikelen al de kerstspullen zien liggen. Niet een beetje maar ruim gevulde stellingen en pallets.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen of het kerstfeest in de harten van de mensen ook al zo vroeg speelt. Het Sint Nicolaasfeest hebben we, al dan niet met of zonder gekleurde, veeg -of zwarte pieten nog niet gevierd terwijl ik dit schrijf. Het lijkt erop dat we alles wat we voorheen met zorg en aandacht vierden nu door de commercie op een hoop wordt gegooid. Alles moet altijd en overal kunnen, ieder klap is een daalder waard!

Juist door het gebrek aan onderscheid dreigt er een verlies van de diepe betekenis van het Kerstfeest en verdampt daarmee zijn zeggingskracht. Voor velen is het eerst en vooral een moment waarop het kernwoord ‘vrede’ is. Dit is niet verkeerd natuurlijk, maar als dat ‘alles’ is, dan zouden we ons ook gewoon kunnen overgeven aan de internationale dag van de vrede die sinds 1981 door de Verenigde Naties op 21 september is gesteld.

Wat niet veel mensen weten is dat sinds 1 januari 1967 in de Katholieke kerk de Dag van de Vrede wordt gevierd. We vieren dan het kerkelijke Hoogfeest van Maria, Moeder van God en worden gevraag om in het bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Elk jaar wijdt de Paus ook een apart schrijven aan deze Wereldgebedsdag voor de vrede.

Naast deze twee (internationale) vredesdagen op de wereldkalender zouden we ons weer eens wat meer moeten verdiepen in het Kerstfeest. Dat feest is in de eerste plaats de menswording van God in Jezus Christus. God neemt Zijn plaats in onder de mensen door Zijn Zoon. Hij is het Licht der wereld, de vrede zelf. De vrede die zich zo duidelijk manifesteert in Zijn leven hier op aarde.

De geboorte van Jezus heeft dus wel een belangrijke link naar het thema vrede. Het is echter een vrede die niet los gezien kan worden van het leven onder de mensen, het aardse leven dat Hem van Godswege is gegeven om aan de mensen het Goede Nieuws te verkondigen. Wanneer je daar nog wat langer over nadenkt en kunt zeggen; maar mijn leven heb ik ook van God ontvangen dus moet vrede in Zijn naam, ook in mijn naam geschieden, dan krijgt de betekenis van Vrede een concrete, Goddelijke èn menselijke dimensie. We lopen dan ‘het risico’ om zo ons Christen-zijn in het dagelijks bestaan te leven en te be-leven. Ik hoop van harte dat wij dat ‘risico’ willen nemen. Wat u?

Ik wens u allen een heel gezegend en zalig Kerstfeest toe. Dat de geboorte van Jezus ons doet beseffen dat ook wij een Spiegel van Gods liefde, vrede en gerechtigheid moeten zijn.

Pastoor Ton Huitink

Inhoudsopgave 
Jezus is beeld van …4
Christusbeeld of beeld van … 6
We kennen het nu wel9
Kerstkaart / Afscheid Evelien11
Kerkbalans29
Vieringenschema30
Cursussen32
Afscheid geloofshuizenbouwer34
Vieringen overige locaties38

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.