Parochieblad januari 2017, pastorale column

Aandacht voor de ander

Het nieuwe jaar is begonnen, de tijd van Kerstmis ligt weer achter ons. En pas in maart begint weer de cyclus van Pasen. In deze tussenliggende periode lezen we in het evangelie over het begin van het openbare leven van Jezus. Hij probeert ons aan te sporen om net als Hij ons vertrouwen op God te stellen. En ook, net als Hij, oog te hebben voor onze medemens. Met name ook voor die medemens die op wat voor manier dan ook zwak staat.

Op de volgende bladzijden in het parochiemagazine staan een aantal artikelen waarin voorbeelden gegeven worden van hoe mensen zich inzetten voor medemensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Alle vier de verhalen laten zien hoe op praktische wijze iets gedaan kan worden. Om zo het leven van die ander, aan wie we zo gemakkelijk voorbij zouden kunnen gaan, om dat wat leefbaarder te maken.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat er aandacht wordt gegeven. Als een mens aandacht krijgt, dan is dat een bevestiging dat ie er zijn mag; dat ie er toe doet. Gebrek aan aandacht is niet alleen maar iets dat bepaalde groepen mensen treft; het is iets wat vaak vlak onder onze neus gebeurt, in ons dagelijkse leven. Mensen die genegeerd worden; die niet opvallen tussen degenen die het hoogste woord voeren en alle aandacht naar zich toe trekken. Het komt voor op het werk, in de familie en zelfs in onze gelovige gemeenschappen.

Opvallend in het optreden van onze Heer Jezus Christus, is dat Hij wel oog had voor diegenen die hoegenaamd niet meetelden: de zieken, zondaars, mensen die om wat voor reden dan ook moesten lijden of mensen zoals de kleine Zacheüs die letterlijk over het hoofd werden gezien. De Heer ziet niemand over het hoofd; bij Hem mogen we er allemaal zijn.

Aandacht krijgen doet goed. Het geeft extra glans aan je leven. Maar er moet wel iemand zijn die aandacht geeft. Het gekke is, dat als je iemand aandacht geeft, het jezelf vaak ook goed doet. Een win-win situatie om het zo maar te zeggen. Dat zouden we misschien eens wat vaker moeten doen.

Jaap Scholten

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.