Parochieblad mei 2018, pastorale column

Relieken

Relieken, of relikwieën, zijn in christelijke zin overblijfselen van heiligen.
Of voorwerpen die met de heilige in aanraking zijn geweest, zoals kleding; maar ook de martelaarswerktuigen waarmee de heilige gepijnigd werd.
De verering van relieken gaat terug op de tijd van het nieuwe testament. In de Handelingen der apostelen kunnen we lezen dat men, alleen al door het opvangen van de schaduw van Petrus, genezing hoopte te verkrijgen. En ook de zweetdoeken van Paulus deden kwalen en boze geesten verdwijnen.

Het belang van deze relieken ligt er natuurlijk in, dat deze mensen een heilig leven hebben geleid; en derhalve op de jongste dag met zekerheid ten hemel zullen varen, hun relieken incluis. Het zijn dus voorwerpen die bestemd zijn om in het eeuwige leven te blijven voortbestaan.
Vandaar dat al vanaf de eerste tijden gelovigen bijeen kwamen om op het graf van martelaren te bidden. Later verrezen er kerken op deze plaatsen.
En ook werden relieken opgegraven, om deze onder het altaar van een kerk te plaatsen.
Nog steeds schrijft de Kerk voor, dat er in elk altaar een ruimte moet zijn (een sepulchrum), die een reliek van een heilige bevat.

De zin van deze relieken ligt er dus in, dat ze een tastbaar voorwerp zijn, dat in verband gebracht kan worden met de verrijzenis tot het eeuwige leven. Dat is een kwestie van geloof. Momenteel bevinden we ons in het kerkelijke jaar in de Paastijd. Vijftig dagen lang vieren we de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Dit is de kern van ons christelijk geloof.
Dat niet alleen onze Heer, maar ook wijzelf geroepen zijn om eeuwig te leven.
Dit geloof is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er diverse hulpmiddelen die de Kerk ons aanreikt, die ons kunnen helpen om het geloof vast te houden en het verder te verdiepen.
Allereerst zijn er de zeven sacramenten, door Christus zelf ingesteld. Dan zijn er de sacramentaliën, die door de Kerk zijn ingesteld; zoals wijwater, askruisje en diverse zegeningen. Maar ook de relieken kunnen ons helpen.

Het geloof is iets van het hart: het is niet tastbaar. Daarom is het goed dat er vanuit de traditie van de Kerk zaken worden aangereikt die we wel kunnen aanraken, zoals relieken, om ons geloof tegemoet te komen.

Jaap Scholten

 

Inhoudsopgave 
Relieken 4
Thomas a Kempis 6
De geboorte van  de kerk 8
Belangrijke mededeling 27
Sacramentsdag 32
Vieringenschema 28
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Reacties zijn gesloten.