Pastorale Nieuwsbrieven die door het pastorale team worden uitgegeven voor de Norbertus-, de Christoffel-, en de Thomas a Kempis parochie. Deze nieuwsbrieven worden ook door de locatie secretariaten verspreid.


“Pastoraal beleidsplan”

Terwijl hij onderweg met ons sprak….

Pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2024-2026, opgesteld door pastoraal team en besturen van de Thomas a Kempis-, Norbertus- en Christoffelparochie.


Th. vd Sman over vluchtelingen in het zand van Elburg


Onderstaand een extra editie over het beleidsplan Eucharistie en andere vieringen.

Eerder verschenen nieuwsbrieven.
U kunt de datum van het document lezen als volgt: jaar-maand-dag (jjmmdd).

221013 Pastorale brief editie 24

220512 Pastorale brief editie 23