Pesach maaltijd in de Buitenkerk is een feestmaal

Op Witte Donderdag is in de Buitenkerk een Pesach maaltijd gehouden. In de traditie van de joden wordt daarmee het vertrek uit Egypte herdacht. Dit is een feestmaal!
Door de jongste aanwezige wordt dan gevraagd wat de betekenis is van de verschillende producten op de tafel. Ook hier was een verzameling van smaken en structuren. Van elk onderdeel werd de symboliek uitgelegd.

 

Tussendoor werd gebeden en gezongen.

Het is een initiatief dat door de aanwezigen heel goed is ontvangen. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg. Voor de mensen die niet alle uitleg hebben meegekregen is er dan een herkansing.

Een impressie van de Pesach-maaltijd op Witte Donderdag in de Buitenkerk, en van de concerten in het weekeinde van Palmzondag, is hier te vinden. https://kampernieuws.nl/buitenkerk-passie-pasen/

Reacties zijn gesloten.