Gebruiken

Het kan zijn dat een katholieke viering nieuw voor je is. Je bent hoe dan ook welkom en we hopen dat dat ook zo voelt. Misschien ben je wat minder bekend met de tradities en symboliek van de katholieke vieringen. Daarom een nadere toelichting op een aantal gebruiken tijdens de vieringen:


Kaars opsteken

In elke RK kerk bent u in de gelegenheid om voor of na de viering een kaars op te steken bij de kerststal of bij Maria. Met het aansteken van een kaars staan we stil bij een dierbare of aan iemand aan wie we bijzondere aandacht willen geven in de vorm van licht en warmte.


Staan en zitten

Tijdens de vieringen zijn er enkele momenten waarop de kerkbezoekers (voor wie dat mogelijk is) gaan staan. Dat heeft te maken met eerbied voor het gebed of de teksten. Zo is het gebruikelijk te gaan staan bij aanvang van de viering, tijdens de evangelielezing, bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis en bij de wegzending/zegen.


Wierook

Wierook wordt in de RK kerk gebruikt ter ondersteuning van gebed. De langzaam naar de hemel stijgende rook is een veelzeggend symbool voor de gebeden die door de mens naar God worden opgezonden.


Vredeswens

 Als de priester of diaken zegt “Vrede van Christus” wens je de mensen om je heen van harte Vrede van Christus toe. Vroeger deden we dat met een handdruk, nu door een hartelijk toeknikken.


Communie

Het deelnemen aan de communie betekent in de RK kerk dat je een sacrament ontvangt. Dat is een bijzonder moment. Volgens de RK leer veranderen, door tussenkomst van de priester, het brood (de hostie) en de wijn in het Lichaam en bloed van Christus. Jezus Christus geeft in de Eucharistie zichzelf aan ons. Het ontvangen van de hostie is daarmee Zijn werkelijke aanwezigheid onder ons nu, vandaag. Indien u zich niet in dit teken herkent of niet wilt deelnemen aan de communie, dan is het geen enkel bezwaar als u in de bank blijft zitten. U bent ook van harte welkom om wel naar voren te komen voor een persoonlijke zegen. Maak dit dan kenbaar, dan zal de priester het gebaar van het kruisteken maken om te zegenen.


Collecte

In de viering dragen we het werk van onze handen op aan God. De gaven van brood en wijn worden op het altaar gezet en iedereen draagt naar vermogen bij aan de collecte. Dat kan ook digitaal (via de Givt  app) of zelfs fiscaal aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie.


Lezingen en teksten van de viering.

Klik hier voor de viering van vandaag.


Bijzondere vieringen – achtergronden

Klik hier voor vieringen in bijv. Advent, Veertigdagentijd, Paastijd enz.


Liturgie – achtergronden

Lees hier meer over het katholieke kerkgebouw.
Lees hier meer over de katholieke liturgie.
Klik hier voor het kerkelijk jaar.


Verwarming

Vanwege de hoge gasprijzen en zorgen om het klimaat wordt er minder gestookt dan voorheen.


Parkeren

Het is niet overal mogelijk vlakbij de kerk te parkeren. U kunt gebruik maken van parkeergarages in Zwolle (bijv. Maagjesbolwerk) en in Kampen (Parkeergarage Buitenhaven/Parkeerplaatsen Burgwal). Er wordt vaak door parkeerwachten streng gecontroleerd. Basiliek, Jozefkerk en Kampen zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken.