Uitvaarten

Bij overlijden van een parochiaan kunt u zelf, of de uitvaartverzorger, contact opnemen met het parochiesecretariaat.
De bereikbaarheidsdienst voor uitvaarten is 24 uur per dag bereikbaar
op telefoonnummer: 038-4609860.

Uitvaarten vanuit kerken en kapellen worden verzorgd door het team inclusief Th. van der Sman en J. Gerretzen.Vanuit het crematorium worden ze begeleid door J. Bekker, A. Stegeman en L. van Veen.

Uiteraard zal de pastor die de overledene heeft begeleid, bij voorkeur zelf voorgaan in de uitvaart.

Regeling bij uitvaarten
Recent zijn er enkele uitvaarten geweest waarbij er onduidelijkheid bleek over de beschikbaarheid van de kerk of een voorganger. Het uitgangspunt is dat wanneer u een kerk binnen de Thomas a Kempis parochie wilt gebruiken voor rouw of trouw, dat daar ook een voorganger bij hoort. Voor uitvaarten gaat het dan om iemand van het pastorale team (of iemand die namens hen de uitvaart verzorgt). Uitvaarten vanuit het crematorium worden begeleid door J. Bekker, A. Stegeman of L. van Veen.

De pastoraatgroep krijgt af en toe het verzoek voor een andere voorganger, bijvoorbeeld een familielid. Dat wil NIET zeggen dat u dan geen gebruik kunt maken van de kerk. Als de voorganger een priester/pater/pastor is vanuit de Katholieke kerk (dus iemand met een zgn. ‘zendingsopdracht’ van een bisschop of kloosterorde) dan is dat geen enkel probleem (er moet wel formeel toestemming aan de pastoor gevraagd worden). Als het gaat om iemand zonder deze opdracht (bijv. een dominee) dan kan deze persoon in overleg ook voorgaan maar in dat geval moet er een vertegenwoordiger van het pastorale team bij zijn. Dit heeft te maken met de regels van de RK Kerk.

Het tarief dat in rekening wordt gebracht is altijd de kerk inclusief de voorganger. Als u een extra voorganger wilt dan moet u zelf in onderling overleg de vergoeding met deze voorganger regelen.

In geval van een uitvaart kunt u contact opnemen met de pastoraatgroep of het parochiesecretariaat in Zwolle, zij kunnen u verder informeren over wat mogelijk is en wat niet.

Voor uitvaarten heeft het pastorale team een voorgangersschema opgesteld. Dit kunt u vinden in het parochieblad “Navolging Vandaag” en bovenaan deze pagina. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met specifieke wensen (bijvoorbeeld een uitvaart buiten één van onze eigen kerkgebouwen) of een pastorale relatie tussen de voorganger en de overledene. Dit lukt echter niet altijd! Houdt u er ook rekening mee dat de voorgangers uitvaarten doen in drie parochies. Het is dus niet altijd zeker dat degene die op het rooster staat ook daadwerkelijk de uitvaart kan doen op het gewenste moment omdat er wellicht in een andere parochie een uitvaart is op hetzelfde moment. We hopen ook dat u daar begrip voor heeft.