Direct een mail-vraag stellen

Gods liefde voor de mensen kan leiden tot een huwelijk tussen een man en een vrouw die ‘voor de kerk’ willen trouwen. Hun liefde wordt daarmee bezegeld in een sacrament dat beide echtgenoten aan elkaar toedienen. Namens de kerk is een priester of diaken daar getuige van.

Aanmelden
Wie graag voor de kerk wil trouwen kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Voorbereiding
Aanstaande echtparen worden voorbereid door leden van het pastoraal team. Jullie gaan daarbij in gesprek over de relatie die je bent aangegaan en de redenen om er Gods zegen over te vragen. In een afsluitend gesprek met de priester of diaken wordt de huwelijksviering zelf besproken.


Wat houdt het sacrament van het huwelijk in?

Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw die elkaar liefhebben en altijd bij elkaar willen blijven. De geliefden beloven elkaar de liefde ten overstaan van de gemeenschap, die wordt vertegenwoordigd door de priester. Ze geven elkaar hun ‘ja-woord’, om op deze manier te worden verbonden door God, wetende ‘dat wat God heeft verbonden, een mens niet mag scheiden’.

Wat vraagt het huwelijk van man en vrouw?

Met het sluiten van het huwelijk worden man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen de rechten en plichten van het huwelijk in trouw te bewaren en na te leven. Man en vrouw hebben werkelijk deel aan elkaars leven, zij hebben elkaars welzijn en geluk voor ogen en zij zijn bereid, als hen dat gegeven is, om ouders van kinderen te worden.

Kan iedereen in de katholieke kerk trouwen?

Een man en vrouw die katholiek gedoopt zijn kunnen het sacrament van huwelijk ontvangen. Een kerkelijk huwelijk is ook mogelijk tussen een katholiek en iemand die niet katholiek is of die niet gedoopt is. In deze gevallen moet er wel toestemming of dispensatie aangevraagd worden. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de parochie.

Lees hier meer over het huwelijk.


Leg uw vragen neer bij het parochiesecretariaat, er wordt zo snel mogelijk op gereageerd:

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Je telefoonnummer

  Onderwerp

  <<<--- maak een keuze

  Je bericht

  Controle tegen spam: