Schuldhulpmaatje


De economische recessie blijft niet zonder gevolgen; het aantal mensen met schulden neemt onrustbarend toe. Bureaus voor schuldhulpverlening merken ook op dat steeds minder mensen weten hoe zij hun financiën moeten beheren. In veel gezinnen speelt zich een sociaal drama af.
Kerkelijke organisaties hebben daarom gezamenlijk het project SchuldHulpMaatje opgestart.
Goed opgeleide vrijwilligers ondersteunen in samenwerking met de professionele hulpverlening iemand met financiële problemen. Aanmoediging en praktische ondersteuning doen wonderen voor iemand die denkt dat het nooit meer goed komt. Maar een maatje doet meer dan dat, hij helpt om het probleem structureel op te lossen, zodat het probleem zich in de toekomst niet herhaalt.

Wilt u meer weten over wat een schuldhulpmaatje precies doet of heeft u zelf hulp nodig?

Zie de website www.schuldhulpmaatje.nl