Deze website is een platform voor het geven van informatie over de parochie Thomas a Kempis. Lezers wordt soms de gelegenheid geboden om te reageren op geselecteerde pagina’s en berichten. Scherpe en kritische reacties dragen bij aan het delen van meningen. Om de discussie in goede banen te leiden, gelden de volgende spelregels.

  1. Elke reactie wordt vooraf beoordeeld. De redactie heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te weigeren, te bewerken of in te korten.
  2. Reacties moeten kort en bondig zijn (maximaal 800 tekens), leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel.
  3. Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal, scheldwoorden en reacties in kapitalen zijn niet toegestaan.
  4. Reacties die beledigend of discriminerend zijn, (oncontroleerbare) beschuldigingen, bedreigingen bevatten of oproepen tot haat of geweld worden niet geplaatst.
  5. Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten. Reacties die anoniem zijn of onder een valse naam worden ingestuurd, kunnen worden geweigerd.
  6. Reacties mogen geen auteursrechten overtreden en geen commerciële boodschappen bevatten.
  7. De redactie staat open voor kritiek – zowel positief als negatief – op de parochie, haar website en op haar redacteuren. Correcties en aanvullingen op artikelen zijn welkom. Inhoudsloze kritiek wordt niet geplaatst.
  8. Reacties, of citaten daaruit, mogen worden gebruikt op alle publicaties van de parochie Thomas a Kempis (website, parochieblad, sociale media, enz.).

De redactie is niet kinderachtig. Laat u dus niet ontmoedigen door de spelregels. Ze zijn uitsluitend bedoeld om een goede discussie te bevorderen. De redactie gaat zorgvuldig te werk. Mocht u desondanks reacties op de website ontdekken die in strijd zijn met de spelregels of anderszins niet door de beugel kunnen, stuur dan een e-mail naar de Webredactie .