• Parochiemagazine “Navolging vandaag” (verschijnt 6x per jaar)

  • Voor het vieringenschema uit de Navolging, klik hier


25 mei 19:00u Oecumenische viering – Amazing Grace

Ter herdenking van de afschaffing van slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden vindt in Zwolle een oecumenische viering plaats. In de viering gaat het om het erkennen en herdenken van leed en verzet in verleden en heden.

De voorgangers en koren in deze speciale viering vertegenwoordigen geloofs-gemeenschappen die geworteld zijn in verschillende gebieden waarmee Nederland een koloniale geschiedenis deelt:
Suriname: Ds. Clifton Walker (Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland)
Cariben: Pater Wijbe Fransen O.P. (Caribische gemeenschap San Thomas d’Aquino Zwolle)
Benedenwindse eilanden: Diaken Dudley Martina (Rooms-Katholieke Kerk Den Bosch)
Bovenwindse eilanden: Rev. dr. Joan Delsol Meade (Holland Methodist Church)
Zuid-Afrika: Prof. dr. Dion Forster (Methodist Church)

Koren: United Voices of Joy en koor van de Dominicanenkerk.

Praktisch: 25 mei 2024 19:00 – 20:30 u, Dominicanenkerk, Assendorperstraat 27.

Parkeren kan gratis bij het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2.

Meer informatie:

Lucia de Vries, Amazing Grace

Amazing Grace is het lied van onderdrukking en bevrijding. Dominee John Newton (1725-1807) schreef de tekst ervan. Aanvankelijk was Newton zélf een slavenhandelaar, maar na zijn bekering zette hij zich in voor de afschaffing van slavernij. Amazing Grace werd een klassieker als zwarte spiritual, en is één van de bekendste christelijke liederen wereldwijd.


TableTalk met jongeren en pastoor Huitink.

Jongeren tot 35 jaar ontmoeten elkaar in de Jozefkerk rond een maaltijd, filmfragmenten en gesprekken over wat ieder wil delen. Thema: hoop, geloof en liefde. Begeleiding: Pastoor Huitink en jonge kunstenaar Ruben Bruggeling. Klik hier voor meer informatie. Voor data, zie agenda.


“Pastoraal beleidsplan”

Terwijl hij onderweg met ons sprak….

Pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2024-2026, opgesteld door pastoraal team en besturen van de Thomas a Kempis-, Norbertus- en Christoffelparochie.


Een warm afscheid van parochie medewerkster Jeanne Gerretzen

Op zondagmiddag 21 januari 14.00 uur hebben we in een bomvolle Jozefkerk afscheid genomen van Jeanne Gerretzen. In aanwezigheid van de kinderen (incl. partner) en kleinkinderen mocht Jeanne dit afscheid vieren. Dat haar moeder (op 94 jarige leeftijd) hier bij kon zijn maakte het écht bijzonder. Uit alle geloofsgemeenschappen waren parochianen aanwezig, ook veel oud collega’s zaten in de kerk.

Na bijna 25 jaar zich actief voor de parochie te hebben ingezet was het dan zover, per 1 januari 2024 met pensioen. Velen hebben Jeanne leren kennen tijdens vieringen in het weekend en uitvaartdiensten waarin zij voorging. Daarnaast begeleidde zij werkgroepen voor doop, 1e heilige Communie en heilig Vormsel, catechese projecten en persoonlijk pastoraat. Ook had zij aandacht voor het woonwagenpastoraat.

Het gehele pastorale team ging samen met Jeanne voor in een prachtige gebedsviering. Na de viering werd Jeanne toegesproken door pastoor Ton Huitink, die namens het pastorale team Jeanne een prachtig boek ‘Liber Amicorum’ aanbood.

Een vriendenboek met persoonlijke bijdragen van oud en huidige teamleden en opgesierd met prachtige foto’s. Door diaken Michael Buijkx werd een collectie van door parochianen gemaakte bijdragen aangeboden. Het is een prachtig boek geworden met hartverwarmende wensen voor Jeanne. Tenslotte heeft Marcel Logtenberg, namens het parochiebestuur, haar toegesproken. Het bestuur is bijzonder dankbaar voor alle werkzaamheden die Jeanne voor de parochie én vele parochianen heeft gedaan.

Natuurlijk hoort daar een bos bloemen bij en voor haar man Ad was een passende fles drank gevonden! Jeanne had aangegeven thuis een werkkamer te willen inrichten. Zij mocht van het parochiebestuur de meubels op haar werkkamer in de Jozefkerk meenemen naar huis. En parochianen hadden haar een mooi bedrag geschonken. Het wiegje van Jeanne stond in Zuid-Afrika. Door de corona-pandemie konden hun reisplannen naar dit mooie land niet doorgaan. Het parochiebestuur heeft hun een mooie bijdrage gegeven voor een hernieuwde poging om dit mooie land te gaan bezoeken. Tot slot hebben we Jeanne toegezongen met haar eigen lievelingslied; Ga met God en Hij zal met je zijn……..

Jeanne het ga je, en je dierbaren goed en au revoir. We zullen je vast nog wel ergens tegen komen bij de kleine dingen die je voor ons blijft doen.

Namens het bestuur van de parochie Thomas a Kempis

Marcel Logtenberg

p.s. Wilt u het vriendenboek ‘Liber Amicorum’ bestellen, dan kunt u een berichtje sturen aan secretariaat@parochie-thomasakempis.nl. Het boek kost € 10,=.


Bidden om vrede in de wereld

Eeuwige God van vrede en barmhartigheid, U hebt ons geschapen naar Uw Beeld en Gelijkenis.

Uw vrede en Barmhartigheid in deze wereld wordt opnieuw met voeten getreden.

Met groot vertrouwen en vol hoop brengen wij onze zorgen en verdriet bij U vanwege het oorlogsgeweld in het heilig Land. Het Land waar Uw Zoon en onze Heer de wereld heeft laten zien en horen wat ware Vrede en Barmhartig vermag.

Wij bidden U, wil toch horen onze smeekbede om duurzame vrede in en rond Israël.

(maar ook in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden)

Ontvang in uw Liefde allen die door het oorlogsgeweld zijn omgekomen en schenkt troost aan allen die nu moeten leven met verdriet om het gemis van een dierbare. Zend uw Geest van inzicht en wijsheid over de leiders van de volken, dat een einde komt aan oorlog en geweld. Heer, verhoor ons gebed.


Gastvrije Hanzesteden

Lees hier meer over activiteiten in de parochie in het Hanzejaar.


Abonnementstarieven vanaf 2023

Zoals u wellicht al hebt gemerkt verschijnt het parochieblad “Navolging Vandaag” nog maar zes keer per jaar. Dit betekent dat ondanks de gestegen kosten, het abonnement goedkoper wordt.

Een abonnement kost met ingang van 1 januari 2023 € 13,50 per jaar.
Indien u een post-abonnement heeft, is de prijs € 25,65 geworden.

Voor zover u het abonnementsgeld voor 2023 al betaald heeft, zullen wij het verschil terugstorten.


Tarieven gebedsintenties 2023

Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor de gebedsintenties per 1 april 2023 te verhogen naar € 14,- per (mis)intentie.