De Thomas a Kempis parochie maakt deel uit van het Aartsbisdom Utrecht.


Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  


Paastriduum 2024

Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2024.


‘Pasen is geen individueel feestje, geloof beleef je samen’. Boekje met handreikingen in veertigdagentijd voor parochianen H. Christoffel in Steenwijkerland

Parochianen van de H. Christoffelparochie in Steenwijkerland leven in de veertigdagentijd bewust toe naar Pasen. Zij krijgen daarvoor vanuit hun parochie diverse handreikingen. „Het is een tijd van bezinning op je geloof”, zegt pastoor Ton Huitink. „De verrijzenis van Jezus, die we met Pasen vieren, staat daarbij centraal.”

De veertigdagen- of vastentijd is half februari al begonnen met Aswoensdag, de eerste dag na carnaval. Vanaf die dag wordt er in veel rooms–katholieke gezinnen tot Pasen gevast, overigens met uitzondering van de zondagen. Ook in de H. Christoffelparochie doen veel families mee, ook jonge gezinnen, Huitink: „Dat kan op verschillende manieren. De één doet wat meer voor zijn naasten, helpen anderen of geven meer aan collectes. Het is een tijd van bezinning op je geloof en je verhouding tot God en jezelf. Voor veel mensen is het ook een tijd van extra gebed. Maar wat mensen ook doen, de verrijzenis van Jezus staat altijd centraal. Dat feit vieren we met Pasen.”

Inspireren

De rooms-katholieke gelovigen in Steenwijkerland hebben een boekje gekregen dat is samengesteld door een team uit de parochie. De uitgave is breed verspreid onder de rooms–katholieken in alle vijf gemeenschappen die onder de H. Christoffelparochie vallen. Dat zijn Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove.

De jaarlijkse uitgave geeft diverse handreikingen om bewust toe te leven naar Pasen en om de komende weken extra betekenisvol te maken. „Een prachtig veertigdagenboekje, met een tekst ter overweging en een gebed voor elke dag”, promoot Huitink. Het boekje biedt voor elke dag korte bezinningen, nodigt parochianen uit om zich te laten inspireren door de Heilige Geest en telt af hoeveel dagen het nog is voordat het Pasen is. Het feest valt dit jaar op 31 maart en 1 april.

Alcohol

Ook voor Huitink persoonlijk is de veertigdagentijd bijzonder. „Het is ook een periode van versobering. Nu eet ik sowieso al niet zoveel en drink ik nauwelijks alcohol, maar het is goed om je in deze tijd een beetje te beperken en je te bezinnen op het geloof. Hoe verhoud ik mezelf, tot het geloof, tot God en de parochie? Schiet ik als pastoor ergens tekort, wat gaat er goed?” De geestelijke volgt in de vastenperiode een speciale retraite via internet die hem helpt zich nog eens extra bewust te zijn van het belang van Pasen.

Kern

Ook de Goede Week met zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag hebben voor Huitink een grote betekenis. Voor de pastoor heeft Pasen een nog diepere zin dan kerst. „Zonder geboorte van Jezus, die we vieren met Kerstmis, heb je natuurlijk ook geen verrijzenis. Het mooie van Pasen is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Sterker nog: dat is de kern van het christelijk geloof. Jezus’ leven op aarde kwam ten einde, maar hij is verrezen. Daarin is Hij ons voorgegaan.” Huitink ziet uit naar de vele vieringen die in de aanloop naar Pasen worden gehouden, met als hoogtepunt de paaswake die in de nacht voor het grote feest wordt gehouden en waarbij de donkere kerk wordt verlicht met kaarsen. „Je kan natuurlijk geloven in je eentje, thuis. Maar het geloof beleef je bij voorkeur samen. Pasen is geen individueel feestje.”

Een hulpmiddel voor parochianen is de website vier.nu, die onder meer ingaat op de veertigdagentijd, Palmpasen en het belang van Pasen. Per parochie wordt op deze website aangegeven waar en wanneer er vieringen zijn. De site bevat ook een kleurplaat voor de kinderen.


Veertigdagentijd

 


Zegeningen

In hun vergadering van 16 januari 2024 hebben de Nederlandse bisschoppen
gesproken over Fiducia supplicans. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke
lijn die in het pastoraat in de Nederlandse bisdommen kan worden toegepast.
De bisschoppen hebben voor deze pastorale lijn gebruik gemaakt van de
ruimte die het Vaticaan biedt om door onderscheiding rekening te houden met
de lokale situatie en gelovigen bij de toepassing van Fiducia supplicans.

Omdat onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse
bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en
begeleiding, ook van mensen in een irreguliere relatie.

Lees hier de volledige reactie van de NL bisschoppen.


800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal.

Lees meer …


Slavernij verleden

De Nederlandse bisschoppen hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven over het slavernijverleden. Zij herdenken daarmee de afschaffing, 150 jaar geleden, het leed van de slachtoffers en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag, en de rol van de katholieke kerk. Over slavernij nu schrijven ze:

“‘Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking, maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.”

Lees hier meer over het herdenken van de afschaffing van de slavernij en de verklaring van de bisschoppen.


Pinksteren: brief over caritas en diaconie.

“Paus Franciscuspleit voor een ‘diaconaal geweten’, door vorming en gebed. Kunnen we caritas en diaconie versterken en waar afwezig terugbrengen in het hart van onze parochiegemeenschappen? Kunnen we de samenleving het gezicht van Christus laten zien door onze broeders en zusters die onze zorg vragen te ontmoetenvan hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ontmoeten in de eenzame, in de rouwende,in devluchteling en de migrant, in de dakloze en de verstotene?”
Lees hier de hele Pinksterboodschap over caritas en diaconie.


Brief van Mgr. Eijk aan de bezwaarschrijvers

Bezwaarschrijvers op het beleidsplan ontvangen deze brief van het bisdom Utrecht.


Het priesterschap in het Aartsbisdom Utrecht

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe belangrijk is het gebed in hun leven? Welke steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze zich? Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze tegen iemand die een priesterroeping heeft?

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag organiseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: “Het doel van de film is om te laten zien wat het betekent om in deze tijd parochiepriester te zijn in het aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen wat een priester allemaal doet als hij niet de Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over roepingen. We willen met deze video vooral de vreugde van het priesterschap in beeld brengen, juist in een tijd waarin het priesterschap geen voor de hand liggende levenskeuze meer is. De Kerk in Nederland krimpt, maar deze drie priesters laten in woord en beeld zien dat ze de toekomst positief zien.”
Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De agenda staat relatief vol en geen dag is hetzelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.” Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste vreugde haalt uit het gegeven “dat we als priester zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het leven, dat we het leven en het geloof met mensen mogen delen.” Mauricio Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het priesterschap aan de jongeren presenteren als iets dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch hoe wij iets voor de samenleving kunnen betekenen.”
De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de beschikbaarheid van de priesters en naar het moment in de wijdingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en antwoordt: “Ja, hier ben ik.”