Uitnodiging afscheid Pastoor Hans Boogers

Op zondag 3 juni 2018 neemt

pastoor
Hans Boogers

Klik op afbeelding voor de kaart

afscheid van de parochie Thomas a Kempis, parochie van de H. Norbertus en parochie van de H. Christoffel.

Pastoor Boogers heeft per 1 mei 2018 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Vanaf oktober 2011 heeft hij zich met hart en ziel ingezet, eerst in de parochie Thomas a Kempis en de laatste jaren ook in de parochies van de H. Norbertus en van de H. Christoffel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er tijdens de bedevaart van het Heilig Sacrament op de H. Stede te Hasselt een eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk (Eiland 22), waarin pastoor Boogers met het pastoraal team zal voorgaan.
Na afloop is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Wanneer u pastoor Boogers iets wilt schenken,
kunt u uw bijdrage overmaken
op onderstaand bankrekeningnummer.

Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoor Boogers

 

Reacties zijn gesloten.