Het technisch onderwijs op het platteland in Zambia wordt gesteund als “Vastenactie project 402165. Eén van onze parochianen weet daar alles van.

Joe, nu koster in de Basiliek in Zwolle, heeft van 2011 tot en met 2013 missie werk gedaan bij het project van de vastenactie duurzame leslokalen in Zambia.

  • Lees hier meer over het project
  • Lees hier het getuigenis van Joe
  • Lees hier het interview met Joe
  • Lees hier wat u kunt doen

Het grote belang van het Chikowa Youth Development Centre is dat jongeren er een goede vakopleiding krijgen op het platteland van Zambia. Ze worden bijvoorbeeld timmerman of metselaar en kunnen vervolgens in hun dorpen aan de slag om betere huizen te bouwen voor de bevolking. De meeste technische scholen in Zambia bevinden in de steden waardoor jongeren wegtrekken uit hun eigen streek er meestal niet meer terugkomen. De paters Comboni hebben een goede school gesticht en trekken gekwalificeerde leraren aan. Die moeten er natuurlijk wel kunnen en willen wonen – net als Joe zelf destijds. Lees hier meer over.

Joe Venegas komt uit Chigaco USA. Hij heeft een afgeronde bachelor opleiding engineering. Na zijn studie is hij geroepen om missiewerk te doen. Dat leidde tussen 2011 en 2013 tot werkzaamheden in Zambia. Aldaar was hij werkzaam als leraar wiskunde, technisch tekenen en onderhoud van voertuigen. Zijn leerlingen waren in opleiding tot metselaar of timmerman.

Lees hieronder het persoonlijke getuigenis van Joe. De twee jaar missie werk in Zambia hebben een groot gevolg gehad voor zijn eigen leven en dat van zijn jonge gezin. In het interview vertelt hij meer.


Beste medeparochianen,

In 2010 voelde ik de roep om meer voor de kerk te doen. In 2011 kreeg ik de kans om missionariswerk te doen in Zambia. Nu, 12 jaar later, hebben we allemaal de kans om diezelfde missie te steunen.

 Mensen vragen mij vaak naar mijn missie. Ik vertel ze dat ik met de organisatie Fidesco op missie ben geweest. Ik vertel ze dat ik naar Zambia ben gestuurd. Ik vertel ze dat ik leraar was en hielp met het onderhouden van voertuigen voor het bisdom. Ik vertel ze over de Comboni paters en -broeders met wie ik heb gewerkt. Ik vertel ze over het Chikowa Youth Development Centre en de kans die het bood aan zo’n honderd studenten. Soms praat ik zelfs over de vrienden die ik daar heb, die ik in jaren niet heb gezien, en hoe een deel van mijn hart er nog steeds naar verlangt om daar te zijn.

 Maar wat ik mensen vaak vergeet te vertellen, zijn alle zegeningen die ik van mijn zending heb ontvangen. Alle zegeningen die ik nog steeds ontvang. Want mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet toen wij voor het bisdom in Chipata werkten. Zij is de reden dat ik naar Nederland kwam. In de tien jaar die sindsdien verstreken zijn, heb ik prachtige ervaringen opgedaan in mijn privéleven en in mijn werk. We hebben twee kinderen, Ezra en Jordyn. Ik ben erg gezegend. We zijn erg gezegend. En het begon allemaal met een missie in Zambia. Lees hier meer over Fidesco. Kijk hier meer filmpjes over de school in Zambia en vastenrecepten

 De dienst aan God heeft een rimpeleffect. Ik heb de levens van studenten voor altijd zien veranderen. Ik heb gezien hoe de eenvoudige steun van dorpelingen hele gemeenschappen naar een hoger niveau tilde. Ik heb paters, broeders, zusters en leken missionarissen voor altijd zien veranderen door hun dienstbetoon. De vastenactie dit jaar is het bouwen van een nieuw huis naast dat waar ik heb gewoond. Maar dat huis betekent veel meer dan een thuis. Het is een kans voor meer studenten om te worden beïnvloed en voor meer vrijwilligers om hun leven te veranderen. Het is een hulpmiddel voor de Heilige Geest. Het kan leiden tot meer roepingen. Het zou zelfs een nietsvermoedende vrijwilliger naar deze parochie kunnen leiden…

 Maar ik geloof tevens dat onze steun een dienst is en dat de Heilige Geest een manier zal vinden om ons ook te zegenen. Ik weet niet op welke manier of hoe. Ik ben constant verbaasd over de manier waarop de Heilige Geest werkt.

 Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u niet alleen te vragen de vastenactie te steunen, maar u ook te vragen om te bidden. Vraag God wat zijn wil is voor jouw leven. Vraag de Heilige Geest hoe je het beste kunt dienen. En wees voorbereid op een verrassing, want het rimpeleffect is erg onvoorspelbaar.

 God zegene u,

Joe Venegas


Interview met Joe Venegas

  1. Ken jij dat project van het lerarenhuis? Kun je er iets over vertellen?

They want to build a house right next to my old house for an additional teacher, so that they can start up a new professional cooking course.  There isn’t really more to tell except that the project is in the middle of the bush so without a house they can’t have a teacher.

  1. Wat heb jijzelf precies gedaan in Zambia?

I was a teacher for mathematics and technical drawing.  I taught those subjects to students studying bricklaying and carpentry.  I also helped to maintain pick-up trucks and tractors for the school.

  1. Goed onderwijs is altijd belangrijk, daar zijn leraren voor nodig, die moeten ergens wonen. Maar kun je iets zeggen over het belang van juist dit onderwijs op deze plek? Wat leren ze op die technische school, waar komen de afgestudeerden terecht?

The unique thing about CYDC is that it is in the bush.  Most schools in Zambia are in the big cities, yet most people live in rural areas.  This school offers people in the rural areas a chance to have an education as well.  It gives them skills which they can use in their own villages; such as carpentry and bricklaying.  It also gives them skills they can use to get higher paying jobs by lodges and nature parks in the area.

  1. Je schrijft in je getuigenis wat Zambia betekend heeft in jouw leven en gezin. Heel goed geef je aan hoe belangrijk gebed is! Heb je misschien foto’s van CYDC?

I do have some fotos from a mass where one of the volunteers at the school got his first Baptism!  You can put up any of the photos you like.


Wat kunt u doen?

Maak een gift over aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Vermeld daarbij als projectnummer : 402165 (Zambia), dan komt het ten goede aan dit project dat Joe Venegas ons van harte aanbeveelt!

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.