VAN DE BESTUURSTAFEL

Per 1 januari hebben wij afscheid moeten nemen van de heer Jeroen Goosen, onze vicevoorzitter.
Wij zijn hem zeer dankbaar voor de vele activiteiten en initiatieven die hij heeft gerealiseerd tijdens zijn functioneren als lid van het parochiebestuur.
Hij heeft aangegeven om zijn afscheid met onderstaande brief aan u toe te lichten:

Een groet uit het Bisdom ’s Hertogenbosch,

Na 4 jaar vicevoorzitter te mogen zijn geweest ben ik per 1 januari 2022  in dienst getreden bij het Bisdom Den Bosch.
Ik mag mij bezig gaan houden met de diaconie, anders gezegd de werken vanuit de kerk aan de samenleving voor diegenen die behoeftig zijn.
Zoeken naar invulling daarvan, behoren daartoe. Een terrein waar de kerk te vaak onzichtbaar is, ondanks het vele goede werk wat daar plaats vindt.
Met de standplaats ’s Hertogenbosch betekent dit voor mij, en voor mijn vrouw, een beweging zuidwaarts.
Daardoor is het niet langer mogelijk om actief te zijn in de parochie Thomas a Kempis.
Een zoektocht die niet eenvoudig is in deze tijden, en toch…. We mogen vertrouwen dat wij die weg samen aankunnen met de hulp van Hem, Hij die hoofd van onze kerk is, Jezus Christus, onze Heer.

Ik dank u voor de afgelopen jaren en wens u dat vertrouwen en alle goeds toe.

Jeroen Goosen

Het afscheid van Jeroen drukt ons nogmaals op de zorgelijke situatie binnen onze parochie.
We hebben op dit moment bestuur vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN
DE PAROCHIE IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE
CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??

Reacties zijn gesloten.