Vieringenrooster Kerstmis 2021 aangepast

Nu van overheidswege én door onze bisschoppen wordt gevraagd om ná 17.00 uur geen samenkomsten meer te houden, heeft het pastoraal team besloten om ook in onze parochies aan deze oproep gevolg te geven en daarom de roosters aan te passen voor de komende tijd.

Alle avondvieringen, doordeweeks maar ook op Kerstavond en Oudjaarsavond, zullen vervallen tot in elk geval 1 januari a.s. We realiseren ons goed, dat dit een forse tegenvaller is voor allen die betrokken zijn bij de voorbereidingen van met name de Kerstavondvieringen en natuurlijk ook voor onze parochianen. We willen echter op deze wijze ook óns steentje bijdragen aan het terugdringen van de coronapandemie. Verplaatsing van vieringen naar bijv. de middag dragen daartoe dan niet bij.

Het is ons gelukt om toch in elke locatie/geloofsgemeenschap op ofwel 1e ofwel (zondag) 2e Kerstdag als pastoraal team voor te gaan. Vanuit het principe van solidariteit zullen dit dus de enige vieringen in de locaties/geloofsgemeenschappen zijn. De locaties bepalen zelf of zij van deze mogelijkheid gebruik maken om een viering te houden!

Op Kerstavond zal de Kerstnachtviering vanuit de Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle om 20.00 uur via de livestream Basiliek OLV ten Hemelopneming uitgezonden worden. Vanaf 19.45 uur kunt u inloggen om alvast te genieten van kerstzang. Uiteraard is die viering op een eerder moment opgenomen. We zullen ervoor zorgen dat de liturgie digitaal gemaild wordt naar de parochiesecretariaten met het verzoek deze door te sturen naar de locaties, die ze vervolgens weer kunnen verspreiden onder hun parochianen.

Tevens zullen de vieringen op de maandagavond om 19.00 uur vanuit de Basiliek voorlopig weer gestreamd worden via Basiliek OLV ten Hemelopneming.

We vertrouwen op uw aller begrip en bidden en wensen u, ondanks alle beperkingen, tóch alvast een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend en vooral gezond 2022!

Hartelijke groet,

het pastoraal team

Reacties zijn gesloten.