Nederland is begonnen aan een versoepeling van de ‘intelligente lockdown’. Het wordt drukker op straat en op de radio worden de eerste files op de snelweg weer gemeld. Per 1 juni zijn de terrassen en de cafés weer open en rijden de Spoorwegen weer volgens de gebruikelijke dienstregeling. Maar het voelt niet zoals voorheen. Op het terras staan de tafels ver uit elkaar en je komt het café niet in zonder vooraf te reserveren. In de trein zijn voorlopig alleen reizigers welkom die een noodzakelijke verplaatsing moeten maken voor werk, studie of andere dringende reden. We kruipen uit onze schulp, maar het gaat heel voorzichtig.

Diezelfde voorzichtigheid kenmerkt de manier waarop de rooms-katholieke kerk begint aan het opnieuw houden van openbare vieringen. Op Hemelvaartsdag (21 mei jl.) publiceerden de Nederlandse bisschoppen de richtlijnen voor die liturgische herstart. Het zijn drie protocollen voor resp. gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen. De voorschriften, waaraan een kerkelijke viering moet voldoen, zijn talrijk en streng. Het vergt een enorme inspanning van de mensen in de ontvangende kerken om aan die eisen te voldoen. Bovendien zijn het algemene richtlijnen en is steeds een ‘vertaling’ nodig naar de concrete situatie ter plaatse. Onze parochies herbergen achttien plekken waar vieringen gehouden kunnen worden en er zijn er geen twee hetzelfde.

De drie parochiebesturen en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in de lokale kerken. Dus ook voor het moment en de manier waarop liturgische vieringen op die plaatsen hervat kunnen worden. Om weer te kunnen beginnen met vieren is de volgende route uitgestippeld:

  1. Parochiebesturen en pastoraal team hebben de algemene richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen samengebracht in een eigen protocol. Dit protocol is bedoeld voor toepassing op alle locaties. Het omvat praktische aanwijzingen voor het treffen van maatregelen ter voorbereiding en uitvoering van een viering. Het omvat tevens een controle of deze maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
  2. Alle locaties werken dit protocol uit met het oog op hun eigen situatie en leggen het resultaat ter goedkeuring voor aan parochiebestuur en pastoraal team.
  3. Na verkregen goedkeuring is de betreffende locatie adequaat voorbereid op het houden van een kerkelijke viering.
  4. Vanaf 1 juli 2020 zijn kerkelijke vieringen met maximaal 100 kerkgangers mogelijk op de ‘veilige’ locaties. Deze datum is gekozen om locaties de tijd te geven de noodzakelijke maatregelen te treffen en de kerkruimte adequaat in te richten.
  5. Vanaf 5 juli 2020 begint het pastoraal team met in iedere parochie twee Eucharistievieringen in het weekend, afwisselend op de ‘veilige’ locaties.

Zo is ‘voorzichtig beginnen’ ook in onze parochies het devies.
Als u erover denkt om een viering in uw kerk bij te wonen, moet u voorbereid zijn op een aantal veranderingen ten opzichte van wat u gewend bent. Als u behoort tot de zogenaamde risicogroepen is het beter om nog niet naar de kerkelijke viering te komen. Als u wel komt, dient u zich vooraf aan te melden. Bij het binnengaan van de kerk wordt u gevraagd de hygiëneregels op te volgen (o.a. handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden, niezen in de ellenboog, etc.). U volgt de looprichting die op de vloer van de kerk is aangegeven. Uw zitplaats wordt u aangewezen en de stoelen voor, achter en naast u zijn onbezet. Tijdens de viering is er geen groot koor en mag u zelf niet zingen. De collecte is niet tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage geven op een schaal bij de ingang of uitgang. Bij de vredewens schudt u geen handen. Bij de communie volgt u de aangewezen looprichting en u ontsmet uw handen. De voorganger staat achter een hoestscherm en legt de hostie met een pincet in uw hand. U kunt de hostie ontvangen op een schone (papieren) zakdoek die u heeft meegenomen. Na afloop is er geen samenkomst met koffie en thee en gaat iedereen volgens de aangegeven looproute weer naar buiten.

U merkt het, het zal zeker niet hetzelfde aanvoelen als voorheen. Maar toch, parochiebesturen en pastoraal team kijken ernaar uit om weer samen met parochianen te mogen vieren. U bent in juli van harte welkom om ondanks alle beperkingen toch weer in de kerkbanken aan te schuiven. Tegelijk hebben wij er alle begrip voor als u het nog niet aandurft om een viering bij te wonen. U moet vooral doen wat bij uw persoonlijke situatie past.

Pastoor Ton Huitink