Het septembernummer van de Navolging Vandaag (na de vakantie) zal gemaakt worden vanuit het thema ‘Woorden en daden’. En als er ièmand is die woord en daad in praktijk brengt is het wel de vrijwilliger binnen onze kerkgemeenschap. We zijn benieuwd naar uw beweegreden om dit werk te doen. We willen graag weten welke voldoening het u geeft. En vooral willen we aan onze gemeenschap laten zien hoeveel mensen, op welke wijze dan ook, zo intens betrokken zijn bij de kerk.Iedereen hartelijk dank voor de openhartige antwoorden op alle vragen. Uw antwoorden inspireren ons.

 

Vanwege ruimtegebrek kunnen we niet de volledige enquête in de Navolging Vandaag van september 2017 plaatsen. Gelukkig kunt u alle vragen en antwoorden ook lezen op deze website www.thomasakempisparochie.nl  Hieronder staan alle antwoorden.

 

 1. Waarom bent u actief binnen de kerk?

Ik heb het RK-geloof meegekregen van huis uit. Voor mij is dit een leidraad / constante in mijn leven. Je leven loopt zoals het loopt, verhuizingen etc. maar de R.K.-kerk 

is overal hetzelfde en naarmate ik ouder word, zie ik de geestelijke rijkdom van het geloof ste

eds meer in. Door actief te zijn ben je er zelf steeds mee bezig en verdwijnt het niet naar de achtergrond.

Niet alleen woorden maar ook daden!! Vergelijking Maria en Martha??

Ben koorlid. Door repetities en H. Missen krijg ik meer structuur in mijn leven. God zorgt ook voor rust in mijn hoofd.

Gevraagd om te helpen.

Geleidelijk gekomen in de loop der jaren.

Omdat ik ervoor gevraagd werd destijds (17 jaar geleden).

Vrijwilligers zijn nodig, ook voor kleine klussen.

Omdat ik heb leren geloven en mijn ouders daar het voorbeeld van waren.

Vroeger omdat ze het als een proef vonden om het te ervaren, tegenwoordig omdat ik niets anders te doen heb.

Omdat ik het fijn vind om met mensen om te gaan en hulp te geven op een bepaald gebied.

Ik vind het belangrijk dat mensen de kerk en Peperbus kunnen bezoeken.

Sociaal gedreven, je steentje bijdragen aan het goed functioneren van een plaatselijke R.K. geloofsgemeenschap.

Gelovend Katholiek.

Ik beleef er plezier aan en ik wil een bijdrage leveren aan de gemeenschap waar ik deel van uit maak.

Ik vind het fijn om ook een steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap want samen ergens de schouders onder zetten, voelt goed. Zeker wanneer het gaat om iets waar je zelf ook achter kunt staan en waar anderen blij van worden of mee geholpen zijn. 

Ik ben actief binnen de kerk omdat je gezamenlijk een gemeenschap vormt en je dat ook met allen moet dragen.

Omdat in een gemeenschap ieder zijn taak heeft, dit hoort bij het gemeenschapsleven. Het is ook de vervulling van het gebod van Jezus, dat we elkaar moeten liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. (Joh 15,12)Voor mij is het dus een vorm van liefhebben.

Om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een levende geloofsgemeenschap.

Ik wil iets terug doen voor de gemeenschap.

Om ook mijn steentje bij te dragen voor het goed functioneren van de parochie en om samen een hechte  gemeenschap te zijn volgens het thema: “Omzien naar elkaar”.

Omdat we samen kerk zijn.

Omdat het voor mij voldoening geeft.

Nuttige tijds spendering, iets voor iemand willen doen, sociale contacten.

Om tot steun te zijn.

Ik ben niet actief, behalve het bezoeken van een oudere mevrouw.

Ik ben daarvoor gevraagd.

De activiteiten vind ik zelf erg leuk om aan mee te doen, leuke werkgroep die inspireert.

Om samen kerk te zijn: enkel door actief te zijn ben je samen kerk.

Iedereen moet in principe zijn steentje bijdragen, en wel op de wijze zoals het beste bij hem of haar past.

Mensen van overal vandaan kennis laten maken met kerk, geloof en / of cultureel erfgoed laten maken.

Ben graag nuttig bezig.

Om op deze manier deel te nemen aan de gemeenschap binnen de kerk.

 

 1. Wat doet u als vrijwilliger binnen de kerk?

Ik begeleid  kinderen voor het Heilig Vormsel.

Koorlid van de OLV Sengers in de Basiliek.

Budgethouder loc. St. Jozef. Administrateur TAK.

Lector in samenwerking met…ook alleen voorbereidingen gedaan bijv. Eerste Vrijdag woord- en Communievieringen.  

Lector en voor het Thuisfront enveloppen rondbrengen.

 Al zo’n 60 jaar geleden begonnen als misdienaar, acoliet, missionaris Brazilië. Wijkcontactpersoon. Stedelijke werkgroep Vastenaktie, ouderenbijeenkomst. Koster Nieuwe Haven. Bezorger Navolging, kerkbalans. Communie rondbrengen.

Zingen in het koor, het mee voorbereiden van vieringen en soms het feest van de Geest.

 Bezoekersgroep, Bezorging Navolging, Kerkbalans.

Basiliekwachter.

Secretaris locatieraad, inmiddels 16 jaar.

Koorzanger, kerkhof verzorger, alle werkzaamheden die nodig zijn om de kerk draaiende te houden. 

Secretaris parochiebestuur, Voorzitter stuurgroep volwassenencatechese, Rondbrengen parochieblad en enveloppen actie Kerkbalans in mijn woonwijk. 

Zingen, en de werkgroep kinderdoop en ik ben koster op de maandag, bid de Rozenkrans, en denk waar mogelijk mee en organiseer mee. 

Lid van koor en daarin bestuurlijk actief. Lid van de werkgroep persoonlijk pastoraat. En lid van de werkgroep ”gebouwen”. 

Zingen, en de werkgroep kinderdoop en ik ben koster op de maandag, bid de Rozenkrans, en denk waar mogelijk mee en organiseer mee.

Basiliekwachter. 

De was doen, bij lunch op zondag helpen. 

Koster en af en toe collecteren. In Kampen 25 jaar collectant.

Basiliekwacht. 

Rouw- en trouwkoor. 

Eens in de maand communie brengen. 

ik help in Myosotis op donderdagmorgen met zingen en bidden met de bewoners, die RK zijn en nog wat anders gelovigen.

Begeleiding werkgroep Warmlopen, vertegenwoordiger vanuit Kampen in overleg PCO (nog wel ..), coördineer avonden Op Verhaal, projectzanger in Buitenkerkkoor en Hykanon. 

Bezoekwerk van “Verliezen Verwerken”; Pelgrim leider van de bedevaart naar Kevelaer; Lid van het Buitenkerkkoor; Medebeheerder parochiecentrum “ ’t Klooster”; Verder spreek ik mensen in de kerk aan waarvan ik denk dat ze een praatje willen maken (voor zomaar of voor hulp) 

(mede)redactie hartkatern Navolging en Nieuwsbrief, Organisatie bedevaart Kevelaer. 

Gastvrouw in open kerkteam, bereikbaarheid parochie, zang voor liturgie, bezorgen parochieblad. 

secretariaat en beetje redactie.

 

 1. Wat vindt u fijn aan dit werk? 

Het contact met gelijkgestemden, het nuttig zijn voor kinderen. Je doorloopt met hen een traject.

Kleine bijdrage leveren aan het voortbestaan van de geloofsgemeenschap, noodzakelijk om de fakkel brandende te houden en door te gaan.

Structuur en mensen leren kennen. Goede dirigent die ook les geeft (als het ware tijdens het inzingen) in ademhalingstechnieken. Dit helpt ook goed voor het krijgen van rust in mijn hoofd. 

Kan mijn kennis en kunde inzetten voor de kerk. 

Ik heb een duidelijke stem en de aanwezigen kunnen mij goed verstaan. 

Het contact met mensen, aanspreekpunt zijn voor mensen uit de catechetische werkgroepen.

Het hoeft niet altijd fijn te zijn. Ik ben dankbaar dat ik dit nog kan doen.

Om mijn contact met God te kunnen verwoorden en leefbaar naar mensen toe te passen als dienstbare vertegenwoordiger voor zijn H. Geest die werkzaam is onder ons.

Onder de mensen zijn, iets doen voor de kerk………… 

Contact met de mensen.

Contact met mensen en de mogelijkheid bieden voor toeristen om de kerk en peperbus te bezoeken. 

Ervaren dat je inzet bijdraagt aan een levensvatbare r.-k. geloofsgemeenschap. Inmiddels twijfel ik daaraan. Locaties ‘slijten’, aantal vrijwilligers loopt terug, opvolging staat onder hoge druk. Ik zoek al geruime tijd naar een opvolger… Ik voel mijn taak nu als een ‘verplichting’.

Hobby en dat de boel er netjes bij staat en dat de medemensen zich thuis voelen in onze Parochie. 

Het biedt de gelegenheid om met anderen plannen te maken en te werken aan de concretisering van die plannen.

Er wordt een beroep gedaan om mijn ‘talenten’ te gebruiken. Het biedt de gelegenheid tot geloofsverdieping.

Je leert er heel veel van en het is elke keer weer een uitdaging om iets op papier te zetten waar de mensen wat mee kunnen/of wat aan hebben. We hebben een hechte groep die samen proberen om de gaten op te vullen in het voorgangersrooster van de parochie in Biddinghuizen. 

Je ontmoet mensen, het geeft een goed gevoel om een steentje bij te dragen.

Het fijnste is als door mijn contact met mensen, die mensen iets van de liefde van God ervaren. Niet dat ik dat bewerk, maar ik hoop dat God zich laat voelen, Het is dus voor mij fijn om met mensen om te gaan en gemeenschap te zijn. 

Het sociale contact en de warmte en genegenheid die je hierbij terug ontvangt.

Het ontmoeten van mensen en het open houden van de kerk (+ toren). 

Mijn werk was secretaresse maar ik stelde mij ook verzorgend- en dienstbaar op, ging altijd met veel plezier naar mijn werk en dat kan ik nu in de parochie waarmaken. Zingen maakt blij en koorzang geeft de Viering een extra accent!

Op de eerste plaats wat doen voor de kerk, op de tweede plaats het samenzijn. 

Geeft voldoening.

Kennis overdragen van de Zwolse geschiedenis aan bezoekers. 

Graag zingen.

Het is een hele lieve mevrouw. 

Ik houd van deze geestelijke activiteiten, daarin beleef ik mijn geloof. 

Geeft voldoening, inspiratie, goede gesprekken, sociale contacten. 

Wat betreft bezoekwerk of een gesprek aangaan: het doet de mensen goed als ze hun verhaal kunnen doen (maar het doet jezelf ook goed). Kevelaer: ik vind het fijn om daar behulpzaam te zijn. Buitenkerkkoor: zingen is heerlijk ’t Klooster: we moeten het toch samen rooien.

Nieuwsbrief: iets meer uit te kunnen dragen dan alleen de nieuwsfeiten. Kevelaer: zodanig te regelen dat een ieder 2 heerlijke dagen heeft, zonder dat men zich hoeft te bekommeren om allerlei zaken, en dusdanig dat men “er weer tegen aan kan.. 

Iets doen voor anderen al dan niet in nood, persoonlijke contacten, goede sfeer.

Dit werk ligt mij goed en is ook nog nodig. 

Contact met de mensen. 

 

 1. Wat hoopt u te bereiken met dit werk? 

Dat het RK-geloof doorgegeven blijft worden, zeker aan jongeren.

Structuur en rust. 

Goede financiële administratie v.d. kerk.

Het Geloof te verkondigen…(dat de teksten goed overkomen..) 

Dat de vrijwilligers voldoende hun ‘ei’ kwijt kunnen in hun vrijwilligerstaken en als ze ergens tegenaan lopen dat ik daarin kan adviseren of bemiddelen. 

Anderen te inspireren om ook vrijwilligerswerk te doen. 

God zichtbaar te maken en zijn werk onder ons bereikbaar te maken voor iedere mens die op zoek is naar God.

In vrede te leven met God een goed leven te worden. 

Niets, gewoon omzien naar elkaar, luisteren, bezoeken, helpende hand bieden, praatje maken.

Blije mensen.

Zakelijk gezien een (financieel) gezonde locatie. Behoud van de locatie.

Dat dit een stimulans is voor anderen om als ik het niet meer kan, het over te nemen en het nog beter te doen. 

Een bijdrage leveren aan de vitalisering van de parochie en werken aan persoonlijke geloofsverdieping.

 Ik hoop dat onze geloofsgemeenschap mede hierdoor nog zo lang mogelijk kan blijven bestaan in Biddinghuizen. Want de groep die wekelijks trouw de vieringen bijwoont, is daar heel blij mee. 

Dat we met elkaar een levende gemeenschap behouden. 

Ik hoop dat mensen, net als ik geraakt worden door Jezus en zijn oproep elkaar te beminnen en ik hoop dat de Kerkgemeenschap en het mooie van het gemeenschapsleven (her)ontdekt mag worden. 

Dat men betrokken blijft bij onze gemeenschap.

Dat veel mensen de kerk bezoeken en de toren beklimmen. 

Een fijne kerk, waar iedereen graag  komt.

Voor mij niks, o ja, misschien een beetje aardig gevonden worden.. 

Veel liefde en waardering te krijgen wat je als koster doet.

Voor mij zelf het gevoel goed bezig te zijn. 

Om méér mensen in de kerk te krijgen. 

Is vast niet genoeg om in de hemel te komen 

Niets. Ik beleef hierin mijn geloof, ik weet dit niet van een ander?

Meer mensen inspireren om deel te nemen, saamhorigheidsgevoel 

Het is goed dat mensen een luisterend oor vinden. Het is goed om anderen ook proberen te motiveren om ook op enig gebied dienstbaar te gaan zijn.

Nieuwsbrief: dat men af en toe bij een bepaald stuk gaat nadenken, zich af gaat vragen: “hoe sta ik hierin?”

Kevelaer: men zich weer gaat bekommeren om het welzijn in de locatie/parochie, en zich (weer) meer betrokken gaat voelen bij een en ander in de parochie (ook al ben ik bang dat er meer dan alleen “Kevelaer” moet gaan gebeuren om dit te bewerkstelligen). 

Voldoening bij anderen, innerlijke groei bij mijzelf met dingen die bij mij passen. 

Een klein, goedlopend radertje te zijn in onze locatie en parochie zodat we met zijn allen verder kunnen.

Mijn innerlijke behoeften te vergroten. 

 

 1. Wat is uw kerkelijke lievelingslied? 

Heb ik niet echt.

Credo en Ave Verum.

Transeamus. Als kind zong ik dit al. 

Ave Maria. 

Gregoriaans Transeamus: Lied van de Opstanding : De Steppe zal Bloeien. 

Het ‘Onze Vader’ op de melodie van ‘Sailing’van Rod Stewart. 

Geen. (niet relevant). 

Veni Creator, Psalm 63, De steppe zal bloeien.

Bach: Jij bent geleefd. 

Dat is meer nostalgie.

Niet kerkelijk. 

Geen voorkeur. Ik zing graag mee in de kerk, maar ben geen koorlid.

G.v.L. 448 Groter dan ons hart.

Liederen van Huub Oosterhuis. 

Het mooiste lied vind ik “De kracht van uw liefde…”. 

“Daar vertrouw ik op”.

U zij de Glorie, opgestane Heer!

Veni creator spiritus.

Ave Maria.

Geen speciale voorkeur, ik vind de meeste liederen mooi!

Weet ik niet, ben geen zangeres. 

Ave Maria van Schubert. 

Ave Verum van Mozart.

Oosterhuis Als alles donker is. 

GVL 448  Gij  die geroepen hebt licht… 

Kan ik zo niet noemen, meerdere liederen. 

Misschien het Ave Maria, maar er zijn zoveel mooie liederen.

Houdt mij in leven, weest Gij mijn redding. Groter dan ons hart. Maar met kop en schouders bovenal uitstekend: Die naar menselijke gewoonte….zulke mooie woorden, zoals: Die ten tijde dat Hij rondging,  door de dorpen van Zijn landstreek, mensen aansprak en bezielde, en verzoende met elkaar….

Ik ben er van overtuigd dat het vele, vele mensen verdriet doet dat dit lied niet meer gezongen wordt !!!! (het zal denk ik niet zo vaak vermeld worden omdat het lied bij de meeste mensen al weer uit de gedachten is, maar soms komt het ter sprake op verjaardagen of gewoon tijdens een gesprekje, en dan merk je hoe boos de mensen zijn dat dit lied door één of ander iemand (ik houd het netjes…..) verboden wordt om gezongen te worden. 

Ave Verum Corpus (Mozart). 

De steppe zal bloeien. 

Ave Maria.

De gecomponeerde liederen over Maria: Ave Maria ( Bach -Gounod, piano/viool); Andre Rieu. 

 

 1. Beschrijf eens een moment in de kerk wat indruk op u maakte. 

Ik vond het gezongen Onze Vader door het kinderkoor in de Jozefkoor altijd een ontroerend moment. Ik weet niet waarom, gewoon de saamhorigheid, de melodie van het lied.

Uitdeling van de H. Communie. 

Niet in onze parochie maar het is de biecht. Door de biecht kan ik loslaten waar ik mee zit. Vind het overigens een belemmering om speciaal daarvoor een afspraak te maken. 

Het moment waarop ik werd gevormd. 

Op het altaar naast de priester : ”Hoc est enim Corpus Meum” dat je denkt…zou er een teken komen…??

De internationale vieringen in de Petruskerk zijn altijd indrukwekkend, je voelt de Geest door de kerk gaan. 

Een volle kerk , bv. met Kerstmis.

Radio vroeger, de uitzendingen van missionarissen en contact met familie. Een goede preek waarin de tijd van vandaag wordt vertolkt. De vele mensen die ik mocht ontmoeten/ hun geloof. Anselm Grün, TV-mis. Pastorale toerustingscursus, Carlos Masters, missionarissen.

De eerste keer dat ik een overbekend lied hoorde was ik tot tranen geroerd. 

Ik ben geen geregelde kerkbezoeker. Als de preek maar goed is en mij aanspreekt.

Blije bezoekers. 

Eens een preek van pastor Hans Schoorlemmer, het raakte me wat hij zei.

Toen ik getrouwd ben in de kerk, doop kinderen, begrafenis oma. 

De bespreking van een boek van Karin Armstrong over de drie monotheïstische religies.

Dat was bij de aanvang van de Kerstavondviering in 2015 , toen de koorleden van Belcanto met een aangestoken kaars al zingend binnen kwamen lopen en rondom de mensen in de kerkzaal gingen staan. Dat was een kippenvelmoment… 

Tijdens onze reis naar Rome de immense stilte in de St Pieter ‘s morgens vroeg voor dat de toeristen in bezit namen van de St Pieter.

Trouwmis. 

Weet ik niet meer.

De dienst op Witte Donderdag en speciaal de voetwassing. 

(Steeds meer) indruk maakt het als jongeren iets overdragen en / of zingen; mits van goed kwaliteit. Ook af en toe een goed opgestelde preek. 

Doopplechtigheid van kermisfamilie op doorreis. 

Afscheid nemen van overledenen. 

Als alle lichtjes uit zijn, en het dan weer met kaarsen licht wordt 

ik was zeer wantrouwig tegenover de mensen. Toen kwam ik de RK binnen, en ik zie voorin de kerk een rood lampje branden. Ik schrok daarvan en zei. “wat moet dat rode lichtje daar?” Toen kreeg ik als antwoord: “Als het rode lampje brandt is God in de kerk aanwezig.” En daarvoor kwam ik.

Als bij oecumenische vieringen alle soorten gezindten naast elkaar in de kerk zitten en liederen samen zingen. 

De Stilte in een lege kerk. De consecratie tijdens een Eucharistieviering.

Er zijn zoveel momenten…het ligt er denk ik aan, hoe open je staat om iets of wat dan ook in te laten komen bij jezelf. In sommige overwegingen kun je jezelf herkennen in datgene wat wordt verwoord.

Evengoed zal “de kerk” meer moeten gaan doen dan zij nu doet om weer herkenbaar te gaan worden door- of in de samenleving. 

De 1e “viering naar het licht” .  Geheel verzorgd door vrijwilligers, heel onbekend maar zo mooi! 

 

 1. Ooit wilt u graag…. 

Dat er weer meer jongeren zich aanmelden om het vormsel te gaan doen. 

Dat mensen iets meer van elkaar kunnen hebben. 

Indien mogelijk een bijdrage leveren aan de Eredienst.

 Dat de ‘hekjes’ wegvallen tussen de kerken en we samenwerken in de Geest van Jezus Christus. 

??? Gezond oud worden. (dit heeft niets te maken met vrijwilligerswerk). 

Dat er nog meer aandacht wordt besteed aan jongeren.

Een preek….. schrijven. 

Tja! Dat geloof niet meer (mis) gebruikt wordt als middel en macht land te krijgen.

Een hele oude bekende ontmoeten 

Gezond oud worden zonder ‘vrijwilligers zorg’ om een geloofsgemeenschap.

Zo door gaan. 

Begraven worden bij mijn overleden echtgenote.

Dat het goed voelt en alles in balans is tussen mensen op de hele wereld. 

Dat alle mensen binnen de kerk gelijkwaardig behandeld worden. Dat onze leidinggevenden (Utrecht) meer oog hebben voor de plaatselijke omstandigheden.

Vanuit deze gemeenschap en Kerk uitgevaren worden in een viering van dank en vreugde om het geloof. 

Dat mensen iets meer van elkaar kunnen hebben.

Oud worden en gezondheid.. 

Dat er meer parochianen komen. 

Ik ben nu 69 jaar en heb nog nooit een priester gehad of pastoraal werker die aan me vroeg hoe het met me gaat. 

Voor mijzelf liefde en vrede en rust. Voor anderen de vrede van Christus. 

Dat de Buitenkerk wordt opengesteld voor meerdere evenementen die wellicht niet kerk-gerelateerd zijn, maar waardoor het gebouw wordt gebruikt door zoveel mogelijk groepen en mensen. Kerst in oud Kampen is een mooi voorbeeld daarvan!

Meemaken dat de kerk weer midden in de maatschappij zal staan.

Het Klooster is nu weer onder beheer van de locatie Kampen: hier zouden gezamenlijke maaltijden kunnen worden gehouden voor hen die dakloos, eenzaam, vluchteling, etc. zijn! Bij feestdagen (denk aan de kerstdagen, paasdagen) zou het Klooster  een trefpunt kunnen zijn voor deze personen.

Dinsdagavond voor de zangrepetitie is er een eucharistieviering in IJsselmuiden, welke door steeds meer mensen bezocht gaat worden. Dit zou ook plaats kunnen vinden op donderdagavond in de Buitenkerk. In de Mariamaanden zou toch ook wel meer aandacht geschonken mogen worden aan het zingen van Marialiederen tijdens de vieringen. Ook zou in die maanden dan de rozenkrans meer gezamenlijk gebeden kunnen worden, en dat mag dan in de kerk zijn, maar zou ook in Het Klooster kunnen plaats vinden, waarna na afloop een kop koffie gedronken zou kunnen worden. Zelfs op de zondag voorafgaand aan Maria ten Hemelopneming geen Marialied…hoe jammer toch telkens, en hoe gemist door vele parochianen.

Rondgeleid worden in andere parochiekerken, of kerken van andere denominaties (Luthers, Synagoge, Moskee) met groep mensen. 

Ik zou het fijn vinden als de regels rond het Paastriduüm weer teruggedraaid werden 

Opleiding volgen als priester. 

Meer jongeren in de kerk. 

 

 1. Welke Bijbelse figuur spreek u aan ? En waarom? 

Jezus omdat hij heeft gezegd dat wij zelfs onze vijanden lief moeten hebben. En Maria omdat zij een echte moeder voor Jezus was, met name op de dag dat Hij gekruisigd werd. 

Ruth. Omdat ze als buitenstaander (zelfs buitenlander) zo christelijk handelt. 

De heilige Maagd Maria, moeder der smarten. Je kunt ten alle tijden bij haar terecht.

Velen maar als voorbeeld wil ik noemen: Hanna omdat ze tegen de verdrukking in rechtop bleef en stond voor haar overtuiging. 

Ezechiël, Marcus. Ezechiël dat met Gods Geest er van alles mogelijk is. Omdat bij Marcus op weg naar Jeruzalem van alles met mensen gebeurt.

Jozef, omdat hij met zijn verloofde Maria onderweg was. Ze keerde zijn emotie volledig om. 

Jezus. Hij predikte, passend in die tijd, wat goed en kwaad was. Dit moet naar onze tijd vertaald worden en gepredikt. 

 1. Antonius, goed vriend, geef me….. dat ik mijn mobieltje terugvindt?

Maria, Moeder van ons allen. 

Eva spreekt mij aan. Bij haar wordt zichtbaar dat we als mens over een vrije wil beschikken en vandaar uit mogen handelen.

Maria, de moeder van Jezus. Zij is een voorbeeld voor mij in al haar bescheidenheid en eenvoud. 

Franciscus, Op komend voor de armen en minder bedeelden.

Mozes. Mozes was menselijk gezien de ideale man om Gods volk weg te leiden uit Egypte, want een adellijke opvoeding aan het hof. Toch moest hij eerst ervaren dat hij helemaal mislukte, dat hij er niets van kon. Toen pas kon God hem gebruiken voor Zijn plannen. Zo is er hoop als je er niets van kan, en je toch voor een bepaalde taak staat: als God erachter staat, komt het goed.

Jezus en Maria.

Ik ben niet religieus. 

Maria, omdat zij meeleed met Jezus.

Jonas  God wil een weg met je

Abraham, Jezus, Maria.

De manier van leven van Jezus is voor mij een voorbeeld. 

Jezus, vooral tijdens zijn kruisweg.

David, uitverkoren door God, maar o zo menselijk in goede en slechte daden, dus volkomen herkenbaar!

Salomo, die God niet om pracht en praal vroeg maar naar wijsheid om zijn volk goed te kunnen leiden.

En verder Abraham (tegen alle gevoelens in God gehoorzamend), Mozes (“hoe kan ik dit nu volbrengen?”), Jozef (wetend dat alles Gods plan was en zodoende vergevend kon zijn).

En dan natuurlijk Maria, moeder Gods maar ook degene die wij moeder mogen noemen. 

Maria. Dicht bij Jezus gestaan, nu een toeverlaat bij God. Als vrouw spreekt zij mij erg aan.

Lastige vraag. 

Jozef komt bij mij over Als vader figuur 

 

 1. Welke levende persoon bewondert u in onze kerk?

Ik vind paus Franciscus bewonderenswaardig, hoe hij opkomt voor armen en minderbedeelden en daarin ook zelf het goede voorbeeld geeft door zo nederig mogelijk te leven, voor zover dat mogelijk is in zijn positie.

Paus Franciscus.

Wij mogen dankbaar zijn voor iedereen die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de kerk. 

Pastor Hans Schoorlemmer, hoewel helaas niet meer in TAK. 

De huidige Paus : St Franciscus.

Paus Franciscus. 

De paus. 

Onze paus Franciscus, Anselm Grün.

Gonnie van Nibourg omdat zij zo zichzelf is. 

Mgr. Beckers, die durfde. Mgr. de Korte, ’n mensenmens, hij staat midden in deze wereld.

Evelien Reeuwijk, maar ook onze leden en voorgangers. 

Paus Franciscus. 

Paus Franciscus vind ik iemand die ik wel bewonder in zijn manier van omgaan met de mensen.

Paus Franciscus, Hij gaat de moeilijk onderwerpen niet uit de weg en komt op voor kleine geloofsgemeenschappen. 

Verschillende. Ik heb bewondering voor die mensen die er altijd lijken te zijn, slechts spreken waar nodig en stil hun vaak onmisbare werk doen. Hun bescheidenheid bewonder ik.

Maria en Paul v.d. Vegte. 

De Paus.

Ik ben niet zo van persoons bewondering. Als ik er toch iemand moet aanwijzen: “Wim Siemerink”.

De koster, en voor de vrijwilligers die altijd maar klaar staan. 

Emma Martínez Ocaña   Erin Saiz Hanna   Kate McElwee Therese Koturbash Miriam Duignan Annette Esser 

.Elke priester die oprecht en eerlijk is.

Ik bewonder de vele vrijwilligers op de locaties waar het vaak lastig is de kerk draaiende te houden met steeds minder mensen 

Paus Franciscus in het bijzonder, maar in het algemeen alle mensen die zich dienstbaar opstellen voor de kerk.

Bovenal pausen Johannes XXIII en Franciscus, maar ook b.v. bisschop Romero en andere vrijheidsstrijders.

En uiteraard zijn er figuren buiten het specifieke kerkgebeuren, zoals Marten Luther King, Mandela, Gandhi, Steve Biko, en dergelijke. 

Mgr. Gerard de Korte.

De beide vrouwelijke voorgangers, de één om haar tomeloze energie en de ander om haar intense betrokkenheid

Onze voorgangers in onze kerk.

 

 1. Welk kerkelijk ritueel vindt u het mooist?

De eucharistie. 

Het samenkomen in een eucharistieviering.

De Eucharistie zelf; elke keer zie ik Jezus dan voor me met de apostelen.

De eucharistie.

De gezongen wegzending: ”De Levende zegene en behoede u…In de hoop er de volgende keer weer bij te mogen zijn.

Geen in het bijzonder. 

De zegen. 

Doop, Bediening, Eucharistie, Priesterwijding, Huwelijk, Vormsel, verlang naar Boetevieringen.

De groeizegen. 

Een palmtakje.

n.v.t. 

Eerste Heilige Communie.

Nachtmis, Paaswake, Bedevaart Hasselt, maar ook de gewonde dienst met onze eigen voorgangers. 

De uitvaartliturgie.

Welk kerkelijk ritueel vindt u het mooist?  Het ontsteken van een kaars. 

Ik heb geen bijzonder ritueel dat er uitspringt.

De Eucharistie, vanuit dit gebeuren vertrekken alle andere sacramenten, het is de bron van alle genade en krachten en van de Liefde. 

De woensdag avond vieringen.

Paasvuur in de kerk. 

Een doop.

Aswoensdag samen met de Hervormde kerk. Sio. 

Sacramenten van de kerk. Processie Sacramentsdag Hasselt.

Geen mening over, ik ben niet religieus. 

De eerste communie.

Van stille zaterdag naar Pasen. 

.de communie in de Eucharistieviering. 

De vredeswens 

Alles wat met kaarsen gedaan wordt. 

De ziekenzalving en datgene dat bij uitvaart vieringen gebezigd wordt. 

Geen voorkeur, als de kerk maar vol zit. 

Paaswake 

Hoogfeest van Maria.

Eens vroeg een oude Rabbi aan zijn leerlingen:
“Hoe stelt men vast dat de nacht
eíndigt en de dag begínt?”

Één leerling antwoordt: “Is het als men vanuit 
de verte een hond van een schaap kan 
onderscheiden?”

“Nee”, zei de Rabbí.

“Ís het wanneer men van veraf een vijgenboom 
van een dadelboom kan onderscheíden?”, 
vroeg een ander.

“Nee”, zei de Rabbí.

“Maar wanneer dan?” vroegen de leerlingen.

De Rabbi sprak: ‘het is dan, wanneer je in het 
Gezicht van een mens kijkt en daarin je zuster 
of je broeder ziet”.


De vragenlijst is te vinden op de voorlaatste pagina in het parochiemagazine Navolging Vandaag van juli/augustus 2017.

U kunt deze lijst als Word-document downloaden ( www.thomasakempisparochie.nl/vragenlijst ) invullen en versturen naar navolgingvandaag@parochie-thomasakempis.nl .
of hier dit formulier downloaden (pdf-bestand), zelf afdrukken, invullen en opsturen. 

Graag opsturen naar
   Parochiesecretariaat Thomas a Kempis
   Ministerlaan 203
   8014 XE Zwolle. 
Liefst vóór 15 augustus 2017 i.v.m. sluitingsdatum aanleveren copy voor het parochieblad van september.