Paus Franciscus zal op zondag 23 juli, een week voor de Wereldjongerendagen, de derde editie van de Werelddag van Grootouders en Senioren vieren.

Thema: Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht (Lc 1, 50). Het sluit aan bij het thema van de WJD: Maria reisde met spoed (Lc 1,39). Het zinnetje verwijst naar het bezoek van de jonge zwangere Maria aan haar oudere nicht Elisabeth, waarbij zij in het Magnificat luid en duidelijk de kracht van het verbond tussen jongeren en ouderen verkondigt. De Paus roept op tot een ‘revolutie van tederheid’, vraagt om solidariteit tussen generaties en noemt de wijsheid van ouderen de verborgen schat van de samenleving.


Gebed voor deze Werelddag:

Ik dank U, Heer,
voor de zegen van een lang leven:
laat het altijd vrucht mogen dragen
voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

Vergeef, Heer,
de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek
wanneer mijn kracht afneemt.

Leer me hoopvol te kijken
naar de toekomst die Gij me geeft,
naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.

Maak me tot een tedere bewerker
van uw revolutie,
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

Bescherm, Heer, paus Franciscus
en laat Uw Kerk
de wereld bevrijden van eenzaamheid.
Leid onze schreden op de weg van vrede.
Amen.


Lees hier meer over de werelddag voor grootouders en senioren.Lees hier het artikel van diaken Michael Buijkx in Navolging Vandaag “Een revolutie van tederheid”.

Dierbare opa’s en oma’s, dierbare ouder wordende vrienden,

Moge de zegen van de omhelzing van Maria en Elisabeth over jullie komen

en je harten vervullen met vrede.

Ik zegen jullie met genegenheid. En bidden jullie alsjeblieft voor mij.

Paus Franciscus.