Diaconie


Voedselbank

Diaconie is de sociale kant van de kerk. We vieren het geloof in de liturgie, verdiepen het door catechese en spiritualiteit, delen het met elkaar in onze  geloofsgemeenschap. Maar als we Gods liefde voor onszelf houden blijft het geloof zonder vrucht: juist mensen die het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg, door armoede, ziekte, eenzaamheid of uitsluiting hebben recht op onze betrokkenheid en hulp.

Twee diakens, Fokke van Dalen en Michael Buijkx doen naast hun baan vrijwilligerswerk op dit gebied. Fokke houdt zich bezig met de voedselbankactie en diaconale contacten in Zwolle, Michael meer met communicatie.  Lees meer over de voedselbankactie en draag er uw steentje aan bij.

Tijdens de advent en de veertigdagentijd staat de kerk extra stil bij mensen in nood. Lees meer over de Vastenaktie en doe er aan mee!