Advent

“In de Advent verwachten we de komst van Jezus de Messias, met Kerstmis.”
Het is een tijd van bezinning en hoop.

Hier kom je te weten wat “Advent” precies betekent.

“Het heilig jaar van Barmhartigheid is begonnen in deze Advent. Het gebed van de Paus leest u hier.

De Paus heeft op 8 December de Deuren van het HEILIG JAAR geopend.
Een reportage vindt u hier.

Adventsactie 2015: Bethlehem: Bezoek aan heilige plaatsen leidt tot wederzijds begripFoto Advent 2015-1 357A5342

In Palestina zijn vele heilige plaatsen, zowel voor christenen als voor moslims. Om de band te versterken tussen de bewoners van het bezette Palestijnse gebied rond Bethlehem, biedt dit project de mogelijkheid om te leren over elkaars heilige plaatsen. Naast bijeenkomsten waarbij moslims en christenen zich uitspreken over hun inzichten, levenswijze en tradities, is een belangrijk onderdeel ‘de veldtocht’, waarbij belangrijke plaatsen samen bezocht worden.

Foto Adevent 2015-2

In onze parochie staan we stil bij een project van adventsactie.
Christenen en Moslims op de westelijke Jordaanoever rond Bethlehem bezoeken samen elkaars heilige plaatsen.
Zo werken jonge vrouwen en leraressen aan meer begrip voor elkaar en een betere toekomst voor hun kinderen.

In dit artikel leest u meer over dit project.

Met de Adventsactie waarbij moeder en kind centraal staan, belichten we graag een programma specifiekvoor vrouwen (moeders, studentes, leraressen).

Respect voor verschillen
Het lesprogramma, ‘Leven in het Heilige Land; respect voor verschillen’ omvat tevens bezoeken aan de verschillende heilige plaatsen. Jaarlijks zijn er 450 deelnemers, zowel mannen als vrouwen, moslims en christenen, en dat al 13 jaar lang.

Diaken Michael Buijkx heeft hier in zijn preek op 12 en 13 December aandacht aan besteed. U vindt die  hier.

Het doel van deze organisatie is het versterken van de innerlijke kracht, die mensen verbindt en ondersteunt in hun wens op het bezette grondgebied te blijven wonen, en een goed bestaan op te bouwen met en voor hun kinderen, ondanks alle heftige uitdagingen. De verschillen tussen de strijdende partijen worden op een niet-gewelddadige manier besproken, met als doel meer wederzijds begrip en een groeiende kans op een vredige situatie.

Zie hier het filmpje “Vreedzaam Samenleven In Bethlehem”

Moederschap en opvoeding
Het project vindt plaats op de Westbank in de dichtbevolkte gebieden rond Bethlehem en Ramallah (Palestijns territorium). ‘Bezoek aan heilige plaatsen’ geeft 90 studenten de kans om met 10 begeleiders informatie uit te wisselen. Het specifieke project waaraan u middels Adventsactie kunt bijdragen, is gericht op vrouwen.

Een belangrijk thema in dit programma is de opvoeding. Daarom is er voor gekozen de vrouwen de vrijheid te geven om zich openlijk uit te laten over hun gedachten en gevoelens rond het moederschap en de opvoeding. Vrouwen in deze gebieden hebben niet vaak ‘ de handen vrij’, zonder kinderen om zich heen en taken die vervuld moeten worden. Zich even vrij voelen van taken en zich kunnen richten op de diepere betekenis van haar rol als vrouw, moeder, leerkracht, kan in korte tijd de innerlijke kracht indrukwekkend versterken. Deze ademruimte wil het project de deelnemende vrouwen bieden. Veelal nemen vrouwen deel met een sterke behoefte om oude rolpatronen ter discussie te stellen.

Werken aan wederzijds begrip in Bethlehem (Klik hier voor het filmpje)

Het project wil discriminatie tegengaan, isolatie voorkomen en emancipatie bevorderen. Adventsactie wil 32.000 euro bijdragen.