Adventsactie: Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kansen om aan extreme armoede te ontsnappen. U kunt met uw gift aan Adventsactie projecten steunen die het verschil maken in het leven van kinderen.

Het project Sierra Leone brengt hoop door het verminderen van kindersterfte.

Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. Ouders uit 15 dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. Hiervan profiteren 1.890 mensen rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen.

In het project Congo DR staat de opvang en begeleiding van straatkinderen centraal.

Door langdurige burgeroorlog wonen er ongeveer 30.000 kinderen op straat in de hoofdstad Kinshasa. De medewerkers van dit project halen de kinderen van straat en bieden ze een veilige plek, kleding, eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psychische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt.

In het Garbaharey districtsziekenhuis in Somalië is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te voeren, bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.

In El Salvador ligt de aandacht op de vroege ontwikkeling van kinderen. Gezinnen die in armoede leven, besteden al hun aandacht en energie aan voedsel en de eerste levensbehoeften. Daardoor is er nauwelijks aandacht voor de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor een goede ontwikkeling. Medewerkers van de lokale gezondheidskliniek krijgen een training op het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.

Deze projecten geven kinderen een betere start en een grotere kans op een hoopvolle toekomst.

Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken m.b.v. deze QR code

of op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van: “Adventsactie Kinderen een goede start”

https://www.vastenactie.nl/adventsactie-doneren

Reacties zijn gesloten.