Vastenmaaltijd op Aswoensdag

Op 22 februari start de Vastentijd met Aswoensdag. We willen dan opnieuw een vastenmaaltijdorganiseren. Deze begint om 17:30 uur, voorafgaand aan de viering om 19:00 uur in de Buitenkerk. U kunt zich al opgeven als deelnemer via de pastoraatsgroep Kampen. … Lees verder

Inspiratieavond locatie Buitenkerk

Sinds de 2 inspiratieavonden in oktober en november is er veelgebeurd binnen onze geloofsgemeenschap. Bijzonderevieringen in de Advent, een prachtig kerstconcert van onzekoren, een zeer geslaagde kerstdoorloop voor kinderen opkerstavond, een mooie volle kerk waarin we samen kersthebben mogen vieren … Lees verder

Stille Omgang 2023

De Stille Omgang door het centrum van Amsterdam wordt in 2023 (18-19 maart) weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam … Lees verder

VAN DE BESTUURSTAFEL

Namens de drie samenwerkende parochies (H. Norbertus, Thomas a Kempis en H. Christoffel) heeft de Projectgroep Nieuw Beleid (PNB) de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. Zoals al eerder is aangegeven omvat de … Lees verder