Kerkbalans 2022 van start

In de week van 15-22 januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden met als thema “Geef vandaag vor de kerk van morgen”. Vanwege corona mochten de kerkdiensten slechts beperkt worden bijgewoond en loopt uw parochie veel inkomsten (collectes) mis. Voor … Lees verder

Van de Bestuurstafel

Beste medeparochianen, Per 1 januari 2022 heeft de heer Jeroen Goosen zijn taak als vice-voorzitter van het parochiebestuur moeten beëindigen. Hij woonde al geruime tijd ver buiten de parochiegrenzen en hij heeft per 1 januari binnen het bisdom ’s Hertogenbosch … Lees verder

Dragende vleugels

We bidden het vaak tijdens de voorbeden.Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,spreid uw warmende lichtglans over ons uit.  Dan moeten er wel mensen in bestuur, locatieraden en werkgroepen gedragen kunnen worden! Beste medeparochianen, Met deze brief willen we u … Lees verder

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te … Lees verder