Voedselbank

Afgelopen zondag 24 november, Christus Koning, werden diverse projecten inzameling voedselbanken Zwolle, Kampen en Elburg in de diverse kerken afgesloten. Vanuit het diaconaal pastoraat veel dank namens de voedselbankklanten voor de inzamelingen die door de parochianen bijeen zijn gebracht. Op … Lees verder

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 is van start  gegaan op zaterdag 16 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig. … Lees verder

Sacramentsbediening

Geachte lezer, Hierbij vragen wij uw aandacht voor bijgaande brief van kardinaal Eijk over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. 200330 Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus – Richtlijnen en suggesties voor het Aartsbisdom Utrecht … Lees verder