Gebed om roepingen

Diocesane roepingenraad 2020

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de Roepingenraad in die periode op zes zaterdagen op zes verschillende locaties (verdeeld over de drie vicariaten) een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’.  Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen. Het programma van de bijeenkomsten is als volgt (behalve op de plaatsen waar wordt aangesloten bij de reguliere Eucharistieviering om 12.00 uur).

Meer informatie: rector@ariensinstituut.nl

10.00 uur: Inloop met biechtgelegenheid
11.00 uur: Eucharistieviering
12.30 uur: Lunch (meegebracht)
13.15 uur: Inleiding en getuigenis door rector/priesterstudent
13.45 uur: Rozenkransgebed
14.00 uur: Aanbidding van het H. Sacrament
14.30 uur: Afsluiting

Overzicht van de vieringen:
4 januari: Utrecht (Gerardus Majella)
21 maart: Arnhem (Martinus): Eucharistie / aanbidding / biecht tussen 12-14 uur
20 juni: Deventer (Broederenkerk)
5 september: Baarn (Nicolaas)
17 oktober: Groenlo (Calixtus)
21 november: Hengelo (Ov.) (Lambertus): Eucharistie om 12.00 uur

 

Gebed uit Gebeden om roepingen (2019)

Heer onze God,
U roept elk mens tot een leven
van heiligheid en geluk
en nodigt ons uit uw stem te verstaan
en U te volgen.

Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven.
Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven.
Daarom bidden wij:
schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen
die U wel zouden willen volgen,
maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt,
geen keuze durven maken en alle opties open houden.
Help hen hun hart te openen voor U
en zich aan U toe te vertrouwen.
Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus,
en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen,
door Christus onze Heer. Amen.

Bron: http://www.jekomtalsgeroepen.nl